Tag - 42

Entries feed

Personlig kompetensUtveckling genom Mental Träning (PUMT)

slh_logo.png

!!Utbildningens huvudmål Att kunna tillämpa den mentala träningen i vardags- ochyrkesliv för att må och fungera bättre. Ge fördjupad kunskap och medvetenhet om de mentala och fysiska processer som styr din livssyn, dina tolkningsmönster och prestationer. Utbildningens syfte Kännedom om, insikt i […]

Fortsätt

Redaktörens ruta

lookout_1.jpg

Det är inte nog med att februari 2016 har 29 dagar, det kinesiska nyåret kräver sin uppmärksamhet re- dan i början på månaden. Sedan kommer alla hjärtans dag när vi ska vara känslosamt snälla mot alla. En del födelsedagar och bröllop är oftast en del av varje månad men det verkar som allt […]

Fortsätt