Print this page

Ett shamboliskt program

Ett shambolisktUppdrag Gransknings ska vara samhällsnyttigt och belysa lurendrejerier inte ge en hel bransch en rejäl spark i baken. I sin iver att peka på oegentligheter angående s.k. mäklares omoral glömde man bort att det finns massor av hårt arbetande entreprenörer i fastighetsbranschen bosatta i Thailand.

Ärliga entreprenörer

Entreprenörer som inte försöker kringgå thailändsk lagstiftning, entreprenörer som faktiskt har kundens bästa i åtanke. Självklart vill dessa entreprenörer tjäna pengar men inte genom att fara fram vårdslöst med sanningen. Det intressanta, om man nagelfar programmet som sändes 9 november i TV1, är att samtliga utpekade befann sig i Sverige. En del t.o.m i redan pågående rättsprocess. Vi får hoppas att det är så, att ärliga husförsäljare, ofta också byggare, finns kvar i Thailand och tar hand om svenska människor som vill köpa hus.

Man kan äga hus i Thailand

I princip finns det två handlingar som bevisar att man äger huset. Det är bygglov (House Construction Permission) och officiellt köpekontrakt (Sale and Purchase of a House Contract). Om ett köp görs upp innan huset är byggt kan köparens namn skrivas in redan i bygglovsansökan. När det gäller köpekontrakt bör det registreras på landkontoret och se till att just din tomt är klart inritad på projektets byggplan. Båda handlingarna är då, var för sig, eller tillsammans, gällande som ägarbevis, säger Supaporn Sara Persson med advokatlincens nr 30/2547, hon deltog i programmet. Det vanligaste är att det finns en lagfart för ett större projekt och tomterna behöver alltså inte styckas av för varje enskilt hus. Det räcker med att det klart framgår i handlingarna var just ditt hus är beläget i området. Det är viktigt att ditt namn blir inskrivet på lagfarten både på thailändska och svenska (latinska el. romanska alfabetet). En kopia på passet kommer också att finnas bland handlingarna.

Arrendeavtal

Ytterligare en handling är viktig. Arrendeavtalet allmänt kallat ”leasingavtal”, det avtal som reglerar arrendets längd, oftast 30 år. – Jag har nyligen upprättat ett flertal arrendekontrakt som stipulerar en hyrestid på 30 år med en option inskriven för en förlängning på ytterligare 30+30 år. Avtalet är påskrivet av markägaren och husköparen, bevittnat och registrerat av personal på landkontoret, säger Supaporn. Avtalet måste innehålla regler och villkor inkluderat hyresbelopp för förlängningsperioden. I varje enskilt fall är det viktigt att veta vem som äger marken d.v.s. vem man skriver arrendekontrakt med. Om ditt namn är inskrivet på ett landpapper som gäller din tomt med 30 års arrende kan det inte ändras även om markägaren säljer marken. Du kommer fortfarande ha rätten att bo kvar.

Ombads svara på thailändska

Det märkliga var att hon ville framföra just det ovanstående i programmet men fick aldrig chansen att prata till punkt. Och det som var ännu märkligare var att hon ombads att svara på thailändska trots att hon pratar utmärkt engelska. Betydligt bättre engelska, när det gäller facktermer vid husköp, än Uppdrag Gransknings inhyrda översättare. Därför blev också översättningen till svenska bristfällig.

Besök hos Thailands KO

I programmet besökte man också en Consumer Protection Officer (CPO) i tron att personen i fråga hade samma funktion som konsumentsombudsmannen (KO) i Sverige. Vid just det besöket blev det riktigt rörigt. Personen som utfrågades sa att det är komplicerat att äga hus för utlänningar i Thailand därför att huset är en del av marken det står på. Eftersom man som utlänning inte kan äga mark kan man heller inte äga hus. Så översättas samtalet. Men så sa han inte. Om den inhyrda översättaren hade haft bättre kunskaper om facktermer inom fastighetsbranschen hade det klart framgått att det är fullt möjligt att äga hus för utlänningar men inte mark. Ett hus är en integrerad del av marken och därför kan det anses som omöjligt är den korrekta översättningen. Man borde heller inte besökt Consumer Protection Office eftersom ett besök på ett landkontor hade varit betydligt mer klargörande.

God dramaturgi

Ovanstående stycken förklarar hur ett lagligt ägande går till för enskild person. Inte vid något tillfälle i programmet av Uppdrag Granskning framgick det att man faktiskt kan äga hus i Thailand som utlänning. Dramaturgin var det inget fel på. I Huay Yang sprang reportern först med kameramannen hack i häl. När man besökte ett kontor som tidigare använts av Thailandfastigheter kallade man bolaget Thailandbostäder. Ett företag som inte byggt ett enda hus i Huay Yang. Usel journalistik. På Chang Corner zoomade man in Huay Yang Livings skylt och kontor och rusade in på Chang Corners butik och frågade efter ägaren på knagglig engelska. Den man frågade kunde naturligtvis inte svara eftersom hon inte jobbade åt Huay Yang Living. I Pattaya sprang reportern fram till ett hus med kedja och hänglås på utsidan av dörren och knackade på, stirrade dessutom in genom ett fönster. I Thailand bedöms det som olaga intrång. Det är ju inte så ofta någon låser ett hus utifrån med kedja och hänglås och efteråt går in i huset.

Ett bra initiativ som föll pladask

Vi på Thailands Posten försvarar ingen med kriminellt uppsåt och tycker att samhällsnyttiga program som UG har en stor funktion att fylla. Men när man så uppenbart skjuter över målet måste vi ta ställning. Det faktum att ingen av de seriösa byggföretagen och försäljare, som faktiskt finns i Thailand, blivit kontaktade för att få en chans att ge sin syn på saken är för oss en journalistisk gåta. Nog borde det vara så att man ska höra båda sidorna. Om kontentan och sammanfattningen som Uppdrag Granskning försökte få till på slutet uttalar en skepsis till att köpa hus i Thailand, rent av avråder, därför att man inte kan äga huset. Då är man inte bara dåligt påläst man far dessutom vårdslöst fram med sanningen. Om man vill påvisa olagligheter bör man först ta reda på hur det lagliga ser ut. Vi tycker att man kan begära ett mer genomarbetat reportage som sänds i SVT, i utlandet kallas det ”public service”.

Ett varm tack

Vi tackar Khun Supaporn Sara Persson för hennes kompletterande kommentarer. Vi hoppas att med den här artikeln gett svar på många frågor och rett ut begreppen. Khun Supaporn bekräftar att hon precis i dagarna genomfört, på laglig väg, en försäljning mellan en svensk säljare och en svensk köpare av ett begagnat hus. Alltså också fullt möjligt. Ordet shamboliskt har i stort samma betydelse som kaotiskt.

Lagfart

Dokument som beskriver en viss tomt, exempelvis vart den är belägen, hur stor den är, vem som är ägare, om den är belånad, om den är arrenderad och av vem. Kallas något förenklat "Chanot" på thailändska.

Land Office

Den myndighet som ansvarar för bl.a. köp och försäljningar av fastigheter, registreringar av arrenden. Motsvarande myndighet i Sverige är Inskrivningsmyndigheten.

Read 9268 times