Enligt den kinesiska astrologin är det Drakens år från den 23 januari 2012 till den 9 februari 2013. Vårfestivalen som nyåret heter, fritt översatt från kinesiska, infaller vid den andra nymånen efter vintersolståndet, någon gång under perioden 21 januari till den 19 februari. Markerar början på det ljusare halvåret och är den viktigaste av de traditionella kinesiska högtiderna.

Ett blandat kreatur

En drake är beskriven som ett djur med oxhuvud, nosparti från en åsna, räkögon, hjorthorn, ormkropp och rovfågelklor. Massor av myter kommer naturligtvis till om ett sådant kreerat kreatur. En Drake betecknas ofta som himlasänd representerande överhöghet och makt. Dessutom besitter en Drake övernaturliga krafter sammankopplade med åskväder, blixtar och virvelvindar. Full av kraft och totalt oberäknelig.

Vill gärna ha barn i drakens år

Ovanstående karakteristik har lett till att nästan varje kinesisk familj vill, eller åtminstone ville förr, ha en son född i Drakens år. Det finns definitivt fler positiva karaktärsdrag hos en Drake än negativa. Innovativ, företagssam, självsäker (både positivt och negativt kanske), modig och passionerad, dessutom fåfäng med ett ombytligt temperament. En Drake är en frisinnad själ och som sådan kreativ, allt ska vara storstilat av naturen alltså inget spel för galleriet.

Född ledare

Ledarrollen axlas naturligt och många företag har en verkställande direktör född i Drakens år. Deras entusiasm är ett tveeggat svärd och leder ofta till utbrändhet och besvikelse. En Drake hjälper gärna andra men har svårt att ta emot hjälp p.g.a. stoltheten. Det finns många bekanta i Drakens närhet men de flesta når inte fram till ”enstöringens” hjärta. En Drake klarar sig bra på egen hand.

Tar risker

En risktagare som bränner ljuset i båda ändarna som ofta leder till stressrelaterade sjukdomar. Som tur är har de flesta Drakarna en god grundhälsa. En hälsa som härstammar från en rutinmässig träningsregim vare sig det gäller fysisk aktivitet, Tai Chi eller Yoga. Inneboende kyla i krissituationer, ingen panik hos en Drake, är ett annat utmärkande drag.

Naturnära

Naturälskande och som sådan i behov av stort utrymme både rent fysiskt och mentalt. Fantasirik och kan med lätthet se fler lösningar på ett problem, kör sällan fast. Hårt arbetande, ger hellre än tar order. Rutinmässiga arbeten tråkar ut eftersom nya utmaningar sätter fart på Drakens självtillit när det gäller att hitta utvägar och nya lösningar. Spelar ett ekonomiskt spel på hög nivå, förlorar ibland, vinner ibland men är sällan ”fattig” några längre perioder.

Hitta ditt år och din karaktär

Drakår: 19/02/1904 – 03/02/1905 (trä), 03/02/1916 – 22/01/1917 (eld), 23/01/1928 – 09/02/1929 (jord), 08/02/1940 – 26/01/1941 (metall), 27/01/1952 – 13/02/1953 (vatten), 13/02/1964 – 01/02/1965 (trä) 31/01/1976 – 17/02/1977 (eld), 17/02/1988 – 05/02/1989 (jord) 05/02/2000 – 23/01/2001 (metall), 23/01/2012 – 09/02/2013 (vatten)

Om man vill veta vilket år man är född är det bara att plussa tolv år till ditt födelseår tills du når något av följande år. Råtta (2008), Oxe (2009), Tiger (2010), Hare (2011), Drake (2012), Orm (2013), Häst (2014), Get (2015), Apa (2016), Tupp (2017), Hund (2018), Gris (2019). Om du är född före den 19 februari kan du vara född i annat djurtecken än det som indikeras här.

De fem elementen: Trä (söker nya utmaningar och äventyr), Eld (en ”varm” person med mycket empati, romantisk och en idealist), Jord (god vän och fantastiska lyssnare, förlåtande och medkännande), Metall (disciplinerad med stark vilja och stor motståndskraft), Vatten (lätt för att anpassa sig och positionera sig rätt för att ta vara på varje tillfälle som erbjuds).

Trä: 1924-25, 1934-35, 1944-45, 1954-55, 1964-65,

      1974-75, 1984-85, 1994-95, 2004-05, 2014-15

Eld: 1926-27, 1936-37, 1946-47, 1956-57, 1966-67,

      1976-77, 1986-87, 1996-97, 2006-07, 2016-17

Jord: 1928-29, 1938-39, 1948-49, 1958-59, 1968-69,

       1978-79, 1988-89, 1998-99, 2008-09, 2018-19

Metall: 1930-31, 1940-41, 1950-51, 1960-61, 1970-71,

       1980-81, 1990-91, 2000-01, 2010-11, 2020-21

Vatten: 1932-33, 1942-43, 1952-53, 1962-63, 1972-73,

      1982-83, 1992-93, 2002-03, 2012-13, 2022-23

Ett exempel: En person född den 07/06/1956 är en Eldapa (1956 är ett eldår och 1956 plus 5 x12 är lika med 2016 som alltså är Apans år. &&& Att nå fem cyklar är viktigt alltså 60 år. Den optimala åldern är 9 cyklar, 108 år. Lev gott.