Print this page

Vart tar soporna vägen

Vart tar soporna“Soptippar är som guldgruvor”, säger Somthai Wongcharoen, Thailands återvinningskung. Det tar aldrig slut på sopor för det kommer nya varje dag på året. Guldgruvor som varken behöver utforskning eller utveckling, de finns överallt.

Cyklar används i första ledet

Man kan se röda trehjulingar överallt i Thailand. Det är Dr Somthais skräpsamlare som kommer på besök. Papper, plast (mest flaskor), järnskrot och andra hushållssopor som kan återvinnas, samlas in gratis eller köps. En del av skräpsamlarna har varit på utbildning hos Wongpanit Garbage Recycle Separation Plant. En del är självlärda. Dr Somthai gör inte skillnad på folk, fattiga eller handikappade alla är välkomna i Wongpanits sfär. De som inte har råd att köpa en trehjuling med flak framtill får en av företaget. Kanske tillverkad av insamlat järnskrot.

Levde som han lär

Dr Somthais levde som han lär. När han slutade skolan 1974 köpte han en pick-up. Tillsammans med sin fru åkte han runt på landsbygden i Phitsanalok och bytte godis mot sopor för det var oftast barn som samlade sopor på den tiden. Redan efter tre år hade han tjänat ihop till sin egen lumpaffär. Nu kom folk till honom med sopor istället.

Femtio återvinninganläggningar

Numer finns det en stor återvinningsanläggning i Tha Thong utanför Phitsanulok och inte nog med det ytterligare femtio mindre anläggnngar finns utspridda över hela Thailand, t.o.m. en i Laos. Utanför anläggningarna står kilopriset, på en stor tavla, för olika sopor klart och tydligt. Soporna vägs och betalning sker efter prislistan. Kontant, cash is king.

Mycket pengar i omlopp

Sedan börjar jobbet. Sortering, nedbrytning, pressning och packning av 80-100 ton av sopor dagligen. Alla typer av sopor tas emot. De enklare att hantera är papper, glas och metall. Mer komplicerat är gamla madrasser, glasull, batterier, glödlampor, elektriska apparater och PVC-sopor. Plast delas in efter sju olika färger och av gummi gör man tre olika högar. Det är mycket pengar i omlopp, årligen omsätts ca 180 miljoner baht (siffror från 2006). Omgivningarna runt Phitsanulok hålls rent från sopor och 500 familjer får sitt levebröd från sophantering.

Soppyramid

Hela operationen är en gigantisk pyramid. I botten, folk som letar i soptunnor, på soptipparna och de som samlar in hushållssopor direkt från ”husmor”. Det är i det här ledet flakcyklar och flakmoppar kommer till användning. Nästa steg är massor med uppsamlingsdepåer från vilka soporna fraktas med lastbilar till Wongpanits 50 mindre anläggningar och om det är ”besvärliga” sopor hamnar det på toppen av pyramiden i Tha Thong utanför Phitsanulok.

Allt kan omsättas

Det är vid de femtio uppsamlingsdepåerna och i Tha Thong där återvinningen sker. Fisksåsflaskorna säljs till fisksåsfabrikerna, spritbuteljer säljs till spritfabrikerna, järn och stål säljs till Nam Heng Steel Company, allt glas skickas till Bangkok Glass, träsopor till möbelfabriker, matolja och lösningsmedel till cementfabriker, t.o.m. batterisyra kan användas vid rening av avloppsvatten. På Wongpanit tar man vara på och omsätter i det närmaste allting till pengar.

Engagerar alla

Somthai försöka engagera alla sorters människor. En del genom utbildning, bl.a. har ca 1500 affärsmän gått på kurs i Phitsanulok. Vill man stödja det lokala templet kan man samla in sopor och ge som gåva. Wongpanit köper från templet. Det här leder till att man kan stödja intresseorganisationer vars medlemmar han i sin tur får engagerade. Man köper sopor från kontor och skolor och har bra samarbete med skrothandlare, man t.o.m. importerar papperssopor från USA.

Aktivt kol

Ett lysande exempel är kokosnötsskal som finns i massor i Thailand och alltid ligger och skräpar. På Wongpanit utvecklade man ett system där man fick fattiga människor till hjälp att ”rosta” skalen i tunnor och hål i marken. Slutprodukten blev aktivt kol som används vid rengöring av avloppsvatten, tar bort dålig lukt och man tillverkar också pennor. Man ger jobb åt outbildade och handikappade. Enkla sysslor som att skruva av plastkapsyler från flaskor (olika plast i kapsyler och flaskor måste separeras) kan göras av vem som helst. Intentionen hos Wongpanit är att köpa 30% av alla sopor som produceras i Thailand. Så ska en sopslipsten dras.

Faktaruta

Wongpanits arbete har uppmärksammats av andra än thailändare. Bland utmärkelse som tilldelats företaget märks The Worldwide Business Award 2004 av Royal Society of London, England. ASEAN Business Awards 2008 som The Most Admired ASEAN Enterprise in Corporate Social Responsibility. Blir väl ungefär det mest beundransvärda företaget när det gäller driftighet med socialt ansvar i ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations).

Read 10118 times