Print this page

Lovisa Möller ny kyrkoherde i Bangkok

lovisa bollnasdraktDen 1 april tillträder Lovisa Möller som ny kyrkoherde i Bangkok . Lovisa arbetar just nu som biskopsadjunkt till biskop Ragnar Persenius i Uppsala. Redan några dagar efter hennes tillträde, den 5 april, blir det välkomstgudtjänst i Christ Church i Bangkok med biskop Lennart Koskinen.

Jobbat i Zimbabwe

Lovisa Möller började arbeta som pastorsadjunkt under åren 1991 och 1992 i Enköping och Vänge. Från 1993 till 1996 var hon tillfällig gudstjänstledare i Martin Lutherförsamlingen och Highfield församling i Harare, Zimbabwe och inofficiell präst för den skandinaviska församlingen där. Tillbaka hemma i Sverige jobbade hon som komminister i Gryta Pastorat, Uppsala stift till år 2000.

Studerat vietnamesiska

Mellan år 2000 och 2002 var hon tjänstledig och följde med sin make till Vietnam Närmare bestämt till Hanoi. Där studerade hon vietnamesiska, var uppköpare för en presentbutik och vikarierade på Adoptions Center som föräldrastöd. Hon var också aktiv som gudstjänstledare i Hanoi International Congregation.

Många uppgifter

År 2003 tillträdde hon sin nuvarande tjänst som biskopsadjunkt. Om ni undrar vad hon gör som biskopsadjunkt kan vi berätta att hon bl.a. är ansvarig för biskopens visitationer, de internationella ekumeniska kontakterna och gudstjänster. Hon tjänstgör som enhetschef för den fristående biskopsenheten direkt underställd stiftstyrelsen och ingår i stiftets ledningsgrupp. Samordnar dessutom stiftets religionsdialogengagemang.

Goda språkkunskaper

Som ni märker har Lovisa erfarenhet av att studera, arbeta och leva både i Afrika och Asien. Den erfarenheten kan komma väl till pass i Bangkok. Hon är väl skickad med sina språkkunskaper som extra kunskapstillskott. Hon pratar både engelska, tyska, spanska och vietnamesiska. Thailändska är väl nästa utmaning.

Stress, svett och trängsel

Lovisa förväntar sig att få uppleva stress, svett och trängsel men också att träffa intressanta människor och spä på erfarenhetsförrådet. På frågan om vi kan se fram emot några nya grepp i den Skandinaviska kyrkan i Bangkok svarar hon. ”Jag får börja med att komma ner på plats och se vad som redan finns. De gamla planerna på närvaro bland våra unga backpackers ska jag försöka komma vidare med”.

Killträffar

”Något jag får fundera över är min närvaro på killträffarna. Som församlingspräst startade jag upp pappakvällar på puben för att karlarna skulle få vara i fred och prata allvar med någon inbjuden gäst, själv var jag naturligtvis inte med. Kanske kan det här ordnas på liknande sätt”, avslutar hon.

Publikationer:

Hall, L religionspolitik och kyrka i Burma Svenska Missionstidskrift Nr 3 1990
Möller, L: Rockheaven öppnar scenen i Örsundsbro, Ärkestiftets årsbok 2000-2001
Möller, L; Samverkan i Örsundsbro, Att stödja par och familjer red:Murray B/Rönnblom, R-M

Read 330 times