Print this page

En Tiger ryter in det nya året

cover 21Nollnoll decenniet har kommit till sitt slut. Vad vill man minnas. Vi struntar i det, vad vill vi åstadkomma de närmaste tio är en bättre frågeställnng. Miljööverenskommelsen i Köpenhamn gav oss inte mycket hopp eller? Man ska t.o.m. skriva in i det urvattnade, luddiga, politiska avtalet vilka länder som var motsträviga och träffas igen om sex månader. Ännu ett, flyga in alla världens ledare, till ett nytt ställe och ösa ut koldioxid i atmosfären. Copenhagen protocol klingade inte fint nog precis som Kyoto protocol. Finns det någon neutral mark så vi kan få ett World protocol som alla kan acceptera. Thailands expremiärminister kan inte vara på plats när hans anhängare träffas men han är närvarande ändå. Via satellitlink minsann. Kanske kunde vara något att ta efter för alla världens ledare. År tjugohundratio låter stort och i den kinarelaterade världen blir det ett nytt år med bett och tyngd.Tigerns år med elementet metall vidhängande (de andra fyra är vatten, trä, eld, jord). Den 14 februari börjar det nya året.

Om det kinesiska nyåret

Den kinesiska kalendern daterar sig från 2637 f.Kr. och den bygger på månens bana. Därför infaller det kinesiska nyåret på olika datum från slutet av januari till mitten av februari. Kalendern är cyklisk, en komplett kalender varar i 60 år uppdelat i fem mindre cykler om tolv år. Dessa tolv år har fått namn efter djur. Myten säger att det var Buddha som kallade alla djur till sig för att ta farväl. Endast tolv kom och som tack fick de ett år uppkallat efter sig. Råttan kom först följd av, oxen, tigern, haren, draken, ormen, hästen, geten,apan, tuppen, hunden och sist grisen. Kineserna tror att det djur som styr det år man är född i har en stor påverkan på ens personlighet. "Det är det djuret som gömmer sig i ens hjärta".

Tigerkaraktär positiva

Tigrar är livliga och engagerade och dessutom känsliga.Tigrar är födda med tur och har en tendens att ta det för givet i livet. De är naturliga ledare med en stark känsla av egen duglighet. Tigrar är modiga tävlingsmänniskor och antar alltid en utmaning som har att göra med stolthet och ära. Tigrar är intelligenta, alerta och framsynta. De har koll på tillvaron och är ständigt uppdaterade på vad som händer runt omkring dem. Tigrar är ofta charmiga och därför omtyckta. En tiger är en god, lojal, och uppoffrande vän. Eftersom tigern är kraftfull är självförtroendet gott och utav det kommer självständighet. Optimistisk i sitt synsätt och en god taktiker, ofta med en vinnande strategi.

Negativa

Det händer ofta att en tiger misslyckas med en uppgift och får därför bära stämpeln improduktiv. En tiger har lätt för att bli deprimerad och tar illa vid sig av kritik. Oberäknelig och temperamentsfull är två ofta använda beskrivningar. Tigrar är rebeller och hamnar ofta i bråk. Accepterar inte falsk auktoritet, då ryter en tiger. Ibland svårt att bestämma sig vilket till slut leder till hastiga och felaktiga beslut. Misstänksamhet är ett annat utmärkande karaktärsdrag. En tiger har inget tålamod och handlar därför impulsivt. Ett vackert djur är tigern, omformat till mänsklig karaktär blir det fåfänga och ibland ren kaxighet.

Kända Tigrar

Kanske den mest kända tigern är Tiger Woods men han är inte född i Tigerns år. Det är däremot Marco Polo mannen som lär ha tagit med sig nudlar från Kina till Italien och döpt om dem till spaghetti. Ludwig van Beethoven och Karl Marx är två tyska tigrar. H.G. Wells och Agatha Christie,engelska författare, är i gott tigersällskap med den 34 amerikanske presidenten Dwight ”Ike” Eisenhower och frankrikes Charles De Gaulle. Artister i långa rader, Sir Alec Guinness, Tony Bennett, Rudolf Nureyev, Kenny Rogers, Stevie Wonder och Jim Carrey. Vi får avsluta med Tom Cruise, Demi Moore, Jodie Foster, Alanis Morisette, Hilary Ann Swank och Leonardo Di Caprio.

Tigeryrken

Av ovannämnda lista kan man dra slutsatsen att tigrars karriär ofta inbegriper musik, skådespeleri, skrivande, annonsering, ledarskap, resor, entreprenörskap och politik. Vi måste få med Drottning Elizabeth II född 1926 och Robert Wells född 1962 som dessutom uppträtt på Royal Albert Hall, där har ni kopplingen. Sedan avslutar vi med ett par citat av en annan tiger Oscar Wilde född 1854. Citat som fortfarande är aktuella med tanke på att man inte fick ihop det på klimatmötet i Köpenhamn. ”Argumentation är extremt vulgärt för i ett gott samhälle har alla samma åsikter”. ”Att vara självisk är inte att leva sitt liv som man vill, det är att vilja att andra lever som man vill”. ”På scenen spelas det om jordens framtid men urvalet av de medverkande i pjäsen är dåligt gjord”. ”Alla verkar veta vad allting kostar men sätter inte värde på någonting"

Read 304 times