Print this page

En evigt grön livsnödvändighet

regnskogPå toppen av Phu Sang vattenfall finns en evigt grön urskog, en tropisk regnskog och en varm källa. Allt kan upplevas under en timmes promenad på trätrallar och efter en nivåstigning av 50-60 meter.

Hur kommer man dit

Från Chiang Kham tar man väg 1210 till Laos gräns och på skyltarna står det Phu Sang National Park. En nationalpark med bergsfolks handarbeten till försäljning i mängder av butiker. Thaisilke blandat med bomull eller rent silke/bomull. Välj själv. Produkterna håller mycket hög kvalitet. I nationalparken når man gränsen till Laos men vid en gränsövergång som inte används för turism. Det var heller inte för att köpa tyg och ta oss in i Laos vi kom till Phu Sang.

Med paus till toppen

Vattenfallet som strilade ner för berget såg intressant ut och trappan som ledde till toppen såg inte alltför ointaglig ut. Den visade sig vara brant och det behövdes en vilopaus för att komma hela vägen upp. Väl uppe finns informativa skyltar på thailändska och engelska som beskriver området i detalj. Vi stod i den evigt gröna urskogen med gigantiska träd, rejäla lövrika trädkronor höll solen på avstånd.

Ett ekosystem i miniatyr

Det är en fascinerande värld och ett ekosytem i miniatyr. Lava och mossa växer på träden, en mängd insekter lever i barken och blir föda till en mängd fåglar som häckar i grenverken. En ständigt pågående livscykel för både växter och djur. På toppen av Phu Sang vattenfall huggs inga träd ner och det märks definitivt att luftfuktigheten får draghjälp av skogen.

Två skogar i harmoni

Gränsen mellan de två olika skogarna är så extrem att man kan peka på stället där den ena övergår i den andra. Bokstavligen mitt i ett steg är man plötsligt inne i den evigt gröna regnskog beskriven som sumpmark med jordmån av torv, till hälften multnade löv och mull av helt biologiskt nedbrutna växtdelar. Nedbrytningen tar lång tid eftersom insekter, bakterier och viss svamp (fungi) har svårt att förvandla växt- och djurdelar till mineraler i vattensjuk jord. Jordmånen är också utarmad på syre p.g.a. ofta återkommande översvämningar. Därför har växterna utvecklat ett system där syret som tas upp via bladverket kan vidarebefodras direkt till rotsystemet.

Ett evigt kretslopp

Ovanför skogarna är luften kallare och under grenverket är luftfuktigheten hög och luften varmare. Den varma luften med mycket hög luftfuktighet stiger och bildar regnmoln. Regnet hamnar i stora delar åter i skogen och ett evigt kretslopp uppstår. Ända upp till 95% av all nederbörd stannar i området och gör att vattenfallet i Phu Sang har vatten året om. Övriga 5% hjälper till med bevattningen i närområdet.

En lukt av svavel

Den ständiga nederbörden fyller den varma källan med ytvatten som saktar letar sig ner genom sprickor i bergsgrunden och når så småningom de smälta bergarter som finns i bergets innandöme. Den höga temperaturen leder till att vattnet återvänder till markytan i ångform men fyllt med mineraler. Den varma källan i det här området bubblar ständigt av vatten som gjort en tur och retur resa till bergets inre. En lukt av svavel indikerar hög mineralhalt. Det finns varmt vatten året om trots att temperaturen i luften tidvis sjunker ner till 12-13 grader celsius.

Värna och vörda

Phu Sangs vattenfall med tillhörande vegitation och porösa bergart är ett unikt område för ekologiska studier. Den varma källan, den evigt gröna urskogen och till urskogen gränsande regnskog är ett bevis på naturens generositet trots allt den mänskliga rasen utsätter den för. Det är med stor respekt och aktsamhet vi beträder området, det är knappt vi vill prata med varandra. Ett naturens under fortfarande tillgängligt. Värna om och vörda naturen är budskapet som förs fram i grönskan och bubblorna i den varma källan påminner oss om naturens styrka. Vi fick en inblick i ett ekologiskt system som vi hoppas finns kvar i många hundra år för kommande generationer att uppleva.

Read 293 times