Kaffe är vi nordbor världsmästare på att konsumera. I topp är Finland med 3,5 koppar per person och dag tätt följt av Sverige med 3,2 koppar. Norge och Danmark delar tredje platsen med 3 koppar. För oss Svenskar innebär det drygt 9 kilo kaffe per år eller ca. 160 liter kaffe. Större delen av det kaffe vi konsumerar kommer från Brasilien (46%) och Colombia (17%). Totalt dricks det ca 2 miljarder koppar kaffe per dag runt om i världen.

Kaffets ursprung

Kaffeträdet kommer från Etiopien och spreds vidare till den arabiska halvön omkring 500 år efter Kristus. Därifrån spreds kaffet utöver världen via de vanliga handelsvägarna. Till Europa kom kaffet i början på 1600-talet. Från början kokades kaffe på trädets blad och bär. Först på 1200-talet började man rosta kaffebönorna och dricka kaffe som vi gör idag.

Kaffet kommer till Sverige.

Första noteringen om kaffeimport finns hos tullen i Göteborg och avsåg ett halvt kilo kaffe år1685. Kaffet har förbjudits i Sverige ett antal gånger. Första gången var vid 1756 års riksdag då bönderna tvingade fram ett förbud som hämnd för att deras husbehovsbränning hade förbjudits. Sista gången var under åren 1817 – 1822 eftersom man ansåg att för mycket svensk valuta försvann ur landet för betalning av de importerade kaffebönorna.

Dyraste Kaffet

Enligt uppgift är Luak det dyraste kaffet. Luak är också namnet på ett litet kattliknande djur från Indonesien, som fått ge namn åt kaffet. De äter kaffebären och ur deras spillning plockar man bönorna, som nu är något jästa, men fortfarande hela.

Thailand kaffeproducent

Thailand är ett kaffeproducerande land och man odlar och exporterar både robusta och arabica bl.a till Danmark.

För den intresserade finns mycket att läsa om kaffe på www.kaffeinformation.se