Kina påstås ha en 8000 årig historia och 1,2 miljarder människor för närvarande. Man har också för vana att anteckna händelser och företeelser och har gjort så sedan urminnes tider. I moderna termer kallas det statistik.

Om man har statistik som berör 1,2 miljarder människor och har pågått i 8000 år så borde man kunna kalla det statistiskt vederlagt. Uttrycket TCM (Traditional Chinese Medicine) är ett allmänt vedertaget begrepp och står för traditionell kinesisk medicin och påstås av många vara nyckeln till långt liv.

TCM har utsett stress som den största anledningen till ett för tidigt åldrande beroende på att stress förstör vår cellbyggnad. Det finns fyra huvudsakliga komponenter som kan användas i avstressande syfte. Till att börja med så måste det till en anpassning när det gäller din livsstil. Det är ett måste att vara medveten om sina tre största tillgångar.

Jing, kroppens innersta väsen, qi, livskraften och shen, som står för själen. Alla tre tillgångarna måste tas väl omhand för att man ska nå ett balanserat välmående. Meditation är nyckeln till välmående eftersom det reducerar stress, uppmanar till kreativitet och eliminerar dåliga vanor.

Den andra av de fyra komponenterna är tillvaratagande av nödvändig energi. Med dagens livsstil där allt ska gå fort är det lätt att glömma bort att vila. TCM predikar att man ska gå och lägga sig före midnatt i en bekväm säng i ett mörkt rum och sova i minst åtta timmar. Försök att följa naturens rytm.

Ett mörkt rum leder till att hormonet melatonin som har en lugnande effekt produceras. Motsatsen till melatonin är seratonin och är det s.k. daghormonet som håller dig alert. Fly eller fäkta hormonet kortisol skapar stress och måste hållas i schack av en balans mellan melatonin och seratonin.

Det här resonemanget leder till att det är lika viktigt att sova på rätt tid som att sova rätt antal timmar. I den andra komponenten ingår också fysisk aktivitet i form av qi-gong, tai chi och yoga som alla anses vara meditation i rörelse. Massage och akupunktur är behandlingar som ingår i TCM därför att de förstärker immunförsvaret, öppnar tilltäppta porer och ökar blodcirkulationen.

Den tredje komponenten i TCMs avstressningsteknik har med diet att göra. Alla är vi medvetna om betydelsen av ett välbalanserat intag av föda men vad somliga inte tänker på är vikten av smaker. Det är viktigt att man får i sig alla sex smakerna sött, surt, salt, beskt, stickande och milt. Av de sex är det endast sött och stickande smak som har värmande effekt.

De andra fyra ger kyla. Att försumma någon av smakerna leder ofta till att man får ett behov av den smaken som i sin tur leder till att man äter mer än nödvändigt för att tillfredsställa behovet. Du har hört det förut, antalet intagna kalorier ska balansera med antalet förbrända kalorier och fasteperioder nu och då är nyttigt.

Det sista benet för att få stolen att stå stadigt har med örtsupplement i avgiftande och närande syfte att göra. Våra naturliga avgiftningsorgan, huden, levern, njurarna och tarmarna behöver hjälp.

Svalbon är bra för matsmältningen och lungorna, ginseng från Kina är närande och ginseng från Amerika har en lugnande effekt. Gröna bönor, koriander, vit rädisa och grönt te är naturliga ingredienser som hjälper kroppen att bli av med oönskade kemikaler och är dessutom slemlösande. Många svampsorter är både avgiftande och närande och förstärker dessutom kroppens motståndskraft mot sjukdomar, minskar risken för inflammationer och kan även minska risken för cancer.

Något som kan glädja oss som tycker om lakrits är att lakritsörten anses vara grundörten som balanserar alla andra örters motsatta effekter och kallas allmänt för “harmoniörten”.

Att följa TCMs fyra avstressande komponenter leder inte bara till ett längre liv utan också till att du känner dig ung längre och glöm inte bort att låta saker passera. Inget varar för evigt.