Efter tsunamin fanns det behov av att snabbt bygga ett barnhem för hemlösa och föräldralösa barn. Narin Floren den thailandsfödde göteborgaren och hans fru Maria tvekade inte många timmar innan de lät bygga ett för sina egna pengar. Marken är en gåva från närliggande Muangmai templet och barnhemmet stod klart den 17:e februari 2005. Av de 29 hus som står färdiga idag används 22 som hem för behövande. Resten av husen utgörs av kontor, lager, storkök och bostäder för volontärer som jobbar på barnhemmet.

Driftsansvariga

Sussi och Hans som är driftsansvariga jobbar mestadels med att se till att ekonomin fungerar. För det krävs täta kontakter med diverse bidragsgivare både thailändska och svenska. ”Det fina med tidsskillnaden mellan Sverige och Thailand är att jag kan sända alla mina e-mail tidigt på morgonen från Thailand så folk i Sverige kan läsa dem det första de gör när de kommer till kontoret. På det viset blir mina dagar effektiva och jag kan delta i de dagliga göromålen på eftermiddagen när barnen kommer från skolan”, säger Sussi.

Liv och kiv

För tillfället finns det 28 barn i olika åldrar som tas om hand av svenska volontärer, thailändska anställda och naturligtvis av varandra. I Thailand tar de äldre barnen väldigt väl och varligt hand om de yngre. ”Det är härligt att se svenska barn som besöker oss leka med ”våra” barn det är som en enda stor familj. Idag kommer barnen vi har här från många delar av Thailand och vi tar emot dem som behöver hjälp”, säger Hans.

Ständig förbättring

En lekplats och en fotbollsplan håller på att färdigställas. Husen underhålles ständigt och planer på att bygga fler finns. Hela barnhemmet andas liv men det finns också en oro att bidragen ska sina trots att många företag och privatpersoner ständigt ger bidrag. Om du vill hjälpa till föreslår vi att du besöker www.mitthjärta.se och www.happychild.se.