Print this page

Den svenska buddhisten på Karon Beach

Vad jag gör skapar min nästa stund i livet och jag väljer själv hur jag vill göra det. Matz Almgren 51 år , har bestämt sig för att räkna neråt efter femtio så han fyller 48 i december. Inte bara för fåfängans skull utan därför att han känner sig pånyttfödd i Thailand.

Sensationsjournalistik

“Att jag hamnade här berodde på att jag under många år var slav under den västerländska sensationsjournalistiken som gav mig en förutfattad mening.Visst förekommer en del av all den smörja jag läste, men vad är 250 meter Patong beach om man tänker på vad som finns i resten av Thailand. “Idag är min syn på Thailand ett resultat av egna upplevelser”, säger Matz.

Buddhist sedan unga år

“Det var genom en ödets nyck jag fick komma hem till det här underbara landet där mina sinnen återskapades och öppnades på nytt”, säger han. Som mycket riktigt Budda uttryckte det “vem är jag att kasta den första stenen kom ihåg att när man med ett finger pekar på någon pekar alltid tre fingrar tillbaka på en själv”.

Behandlingsprogram

Under de senaste 15 åren har han arbetat som beroendeterapeut och hjälpt många människor. Några av de företag han byggde upp sköts idag av duktiga medarbetare och som styrelseordförande och mentor kan han sköta sin del från kontoret i Thailand.

Vad står MazTik för

När Matz tillsammans med sin dotter kom till Thailand första gången hade de turen att komma i kontakt med “Tik” Boonriam LorNui som jobbade med resebokningar i Patong. Hon arbetade sju dagar i veckan, tolv timmar per dag och skötte allt på kontoret för Bt 8000 per månad och alltid med ett leende. “Jag hade för avsikt att öppna en resebyrå och sökte en partner. Efter att ha sett Tiks sätt att arbeta bestämde jag mig för att erbjuda henne att bli delägare på 50/50 basis. Min ide var att hon skulle vara ansiktet utåt och att jag skulle vara i bakgrunden. Glädjande nog sa hon ja och höjde på så vis sin lön med 400 %”, säger Matz. Tik fortsatte med det hon hade gjort innan men nu från sitt eget kontor. Med hennes tioåriga erfarenhet och milda sätt har kunderna blivit fler och hon har äntligen fått användning för sin utbildning i sin dagliga syssla att driva sitt eget kontor.

Bröllop stundar

“Tiks och min arbetsrelation har växt sig stark genom alla elddop det innebär att starta upp och driva företag i Thailand. Det ena har gett det andra och 2005 har vi planerat att bli man och hustru.Livet är ibland märkligt men som jag började dessa rader, vad jag gör skapar min nästa stund i livet och jag väljer själv hur jag vill göra det. Därav mina konsekvenser, skyll aldrig på någon annan, tack till lord Buddha”, avslutar Matz. Om du vill träffa Matz och Tik åk till MazTiks kontor på Karon Beach nära Phuket Ocean Resort.

Read 411 times