Print this page

Flygande holländare

flygande hollandareOm den svenska banan kan anses vidlyftig måste vi nog, efter att varit inbjudna till första presentationen, säga detsamma om den holländska. Samma mängd små markägare att göra upp med och samma behov av vattentillförsel. Eldsjälen Stigs dröm om att bygga och äga en golfbana matchas av eldsjälen Han Hakvoorts i de holländska lägret. Men där slutar likheterna.

Använder naturen

Den holländska banan, som garanterat får ett namn som innehåller ordet eagle, använder naturliga sänkor för dammbygget och småsjöarna. Man har bestämt sig att använda den befintliga nivåskillnaden och terrängen så mycket som möjligt. ”Det blir mindre jord att flytta på det viset” säger Han. Vi kommer också att låta så många träd som möjligt stå kvar.

Tecken i skyn

När de framtida golfbaneägarna hade gjort upp med alla markägare och var på markkontoret började det störtregna i samma ögonblick som checken bytte händer. Det hade inte regnat på flera månader i Hua Hin. När de besökte golfbaneområdet senare på dagen och slog ut de första bollarna över området uppenbarade sig två örnar i skyn. Om man är vidskeplig, som åtminstone de thailändare som var involverade är, tyder dessa två tecken på en framgångsrik framtid. Varför skulle inte vi västerlänningar anamma deras syn på tecken i skyn?

Vandring i området

Den holländska banan ligger något mer söderut än den svenska och vi blev guidade på en tur i området. Om man har visioner kan man se en utmärkt golfbana framför sig. ”Det ska se väldigt svårt ut men vara spelbart” säger bankonstruktören Pirapon Namatra som kallar sig själv golfbanearkitekt. Området är naturskönt med en mängd ananasfält som, enligt utsago från en av finansiärerna Arnold Ruijs, ska få finnas kvar. ”Kanske kan vi bjuda på färskpressad ananasjuice” säger han.

Kullar i området

”Vi har köpt områden som vi inte kommer att använda för golfbanan men vi vill inte att andra ska exploatera de närmaste omgivningarna. Vi kommer att låta de delarna stå helt orörda” säger Han. Tanken är också att bygga hus i området för hugade spekulanter och av intrycket vi fick på rundturen och skisserna kommer det att bli spektakulärt att bo på golfbanan. Husen kommer att stå tillräckligt långt från banan, det kommer inte in några missriktade golfbollar genom fönstren enligt Arnold.

Uppspelta och positiva

Om det beror på störtregn och örnar låter vi vara osagt. Men det är med självförtroende och uppsluppen glädje den holländska gruppen (en sydafrikan är också med) skrider till verket. Det är lätt att smittas av deras entusiasm. Bygget startar i augusti i år och ska vara färdigt i januari 2008. Det tror vi på och det blir nog snarare färdigt innan dess än senare.

Klubbhus med anor

Om man har besökt Hua Hin via landvägen från Bangkok har man inte kunnat undgå att se en jättebyggnad helt i trä som en gång i tiden varit en populär thairestaurang. Byggnaden har stått tom en längre tid och är nästan helt förfallen. Man kan se att det har varit en vacker byggnaden. Nu ska den monteras ned för att så småningom stå nyrestaurerad på den holländska banan som klubbhus. En oförrätt mot en vacker träbyggnad har blivit tillrättad.

Read 294 times