Lagstadgad jämställdhet

Frida EekFrida Eek är forskare i arbets- och miljömedicin på Lunds universitet och har varit delaktig i en ny undersökning som fått fram en del intressanta fakta när det gäller att vabba bl.a. (vara hemma och vårda sjukt barn). Enligt undersökningen är det kvinnorna som tar största ansvaret när det gäller att vårda sjuka barn och tar även största ansvaret i den dagliga barntillsynen(51% av tillfrågade kvinnor tycker det). Procentsiffror är ju undersökningars bevis på att de är rätt gjorda och enligt Lunds universitet tycker 58% av de tillfrågade kvinnorna, i par där båda jobbar heltid, att de gör mest av det dagliga hushållsarbetet också (städning, tvätt och disk). Hör och häpna, männen håller med.

Stor erfarenhet

Bonnie Bernström var politisk skribent på Expressen åren 1974-75 och ordförande i Folkpartiets ungdomsförbund från 1975 till 1977. Hon har jobbat som informationschef för SJ (1983-86) och som konsult med eget företag från 1989. Ledamot i i Folkpartiets styrelse 1975-77 och 1978-87. Riksdagsledamot för Stockholms kommuns valkrets i tre omgångar, 1976,1977-78 och 1978-1987. I riksdagen jobbade hon i justitieutskottet mellan åren 1979-1982, främst engagerad i jämställdhetsfrågor och internationell politik.

Tillväxt och jämställdhet

Hon befann sig i Bangkok den 10 oktober på inbjudan av Asian Development Bank till en konferens med arbetsnamnet ”Tillväxt och jämställdhet”. Ekonomer, statistiker, företrädare för intresseföreningar och politiker från Central Asien, Afganistan, Pakistan och Kaukusus deltog. Bonnie ledde en arbetsgrupp och höll ett anförande som handlade om betydelsen av kvinnors ägande och hur det kan främja den ekonomiska tillväxten. Om man tar hennes politiska engagemang med i beräkningen kan det nog påstås att hon är väl skickad i ämnet.

Asiatisk jämställdhet

Vi kom ganska snabbt in på hur det står till med jämställdheten mellan könen i det thailändska samhället och kunde konstatera att det är svårt att jämföra med Sverige. Globalt dock går det åt rätt håll i Thailand, landet har trots allt en kvinnlig premiärminister (statsminister) vilket Sverige inte lyckats uppnå ännu. Vi har också sett siffror i thailändsk press att 54% (siffror igen) av alla företag drivs av kvinnor i Thailand. SME står för small and medium size enterprice, alltså små och medelstora företag. Utan att ha statistisk underbyggnad med procentsiffror tror vi oss kunna konstatera att small och medium är mindre i Thailand än i Sverige. D.v.s. företagen är oftare fåmansföretag med familjen som bas och det gäller nog hela Asien. Det är lättare för kvinnor att nå toppen i mindre företag än i jättekoncerner.

Egenmakt

Då kommer vi osökt in på hur det skulle kunna se ut i Sverige. Ska det vara enklare att starta småföretag med skattelättnader, lägre arbetsgivaravgifter och mindre byråkrati? Skulle man få bort ungdomsarbetslösheten och få fler utlandsfödda svenskar i arbetslivet om det vore enklare att starta bolag? Och framför allt skulle det vara lättare för kvinnor att bli företagsledare? Bonnie tycker att svaret är ett rungande ja på alla tre frågorna. – Kvinnors egenmakt stärks genom ägande (ungdomar och utlandsfödda svenskar både kvinnor och män skulle också få stärkt egenmakt red.anm.). Marknadsekonomin och kapitalismen med en sund dynamik skapar förutsättningar för utveckling och rationalitet (så talar en politiker), säger Bonnie. Uttrycket ”egenmakt” är i sig intressant, används flitigt i alla hörn av världen, både inom politiken och affärsvärlden. Motsatsen kan sägas vara ”inlärd hjälplöshet”. Egenmakt är att vilken samhällsroll en individ än befinner sig i, ska makten över den egna situationen, de egna arbetsuppgifterna och den egna närmiljön finnas hos individen. Att återerövra vardagen sa SSU år 1996. Det säger Liberala kvinnor är 2012 (Bonnie har varit ordförande fram till den 13/10/2012 när hon avgick).

Föräldraförsäkringen

För att återknyta till utredningen i Lund måste föräldraförsäkringen kommenteras. – Det är en fantastisk försäkring men den har inte lyckats lösa problemet med att kvinnor får en lägre livslön och därmed också en lägre pension. Liberala kvinnors landsmöte har sagt ja till en dubblering av antalet pappamånader. Med delat ansvar för barn och hem ökar det fria valet, säger Bonnie. I undersökningen i Lund framkom det att 33% av kvinnorna ville ändra på det faktum att kvinnan tar större ansvar för det dagliga hushållsarbetet i par där båda jobbar heltid. Borde inte 100% av kvinnorna tycka så om man ska komma någonstans i jämställdheten. Vi tror inte på lagstadgad jämställdhet. I Asien börjar processen i hemmen inte på arbetsplatsen och absolut inte hos de som skriver lagar. Att mannen hjälper till med hushållarbetet och vårdnaden av sjukt barn borde vara självklart om båda arbetar heltid. Det borde vara självklart i hela världen.

Kontenta

”I am the captain of this ship and I have my wife’s permission to say so” stod det på en skylt i en båt. ”Jag är feminist och det är politiskt korrekt att säga så” kanske man skulle kunna travestera skyltens innehåll med i dagens politiska klimat i Sverige. Skylten i båten är nog mer feministisk än många manliga politiker med uttalad feministisk syn. Bonnie bloggar och där står det bl.a att hon kommer att skriva ”Vote for women” på många olika språk på sin gravsten. Nu har hon det på thailändska, vote phua puying. Och ärligt talat nog skulle världen se bättre ut om vi hade fler kvinnor i politiken, religionen och i styrelserummen. Och de kvinnor som når maktpositioner, fortsätt att vara kvinnor. Självklart är ju också våld mot kvinnor i hemmen helt oacceptabelt. Jämställdhet i betydelsen lika värde är ju självklart.

Faktaruta

Asian Development Bank (ADB) grundades 1966 och har som mål att förbättra livsvillkoren för de 1,7 miljarder människor i Asien och Stilla havs området som betecknas som fattiga och har lite eller ingen tillgång till livsnödvändiga produkter, tjänster eller framtidsmöjligheter som varje enskild individ borde vara berättigad till. Genom vettiga investeringar, i samråd med de medlemsländer som befinner sig i kategorin utvecklingsländer, vill man förbättra infrastrukturen, hälsovården, finansiella och administrativa system. ADB hjälper också medlemsländerna att förbereda sig för effekter av klimatförändringar och att bättre dra nytta av befintliga naturrtillgångar. Genom att förvandla medlemsländerna till moderna ekonomier hoppas man också nå jämställdhet mellan könen.

Read 21905 times

Antal besökare

I dag662
Månaden20663
Totalt1769431

Copyright

Copyright © 2004 - 2020 Thailandsposten. All rights reserved.
Content can be used on other websites only with source reference.
Texter och bilder kan användas på andra websiter under förutsttning att källan anges.

Till sidans start
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework