cover 26Vi har som tradition att försöka ge våra läsare lite läsning om den kinesiska månkalendern helt enkelt därför att Thailand definitivt är influerat av kinesisk kultur.Thailands Postens första nummer kom ut i apans år (oktober 2004). Vi vill tro att det var ett bra år att börja med tanke på vad apans år står för. Mental och fysisk aktivitet, som ligger på gränsen till hyperaktivitet. Apor är ofta mycket omtyckta av sin bekantskapskrets då de alltid skämtar med en vilja att göra allting bättre.Apan gör vad den behagar och lägger alltid näsan i blöt. Nästan aldrig leder apans näsvishet till konfrontationer med andra människor, den leder till goda skratt och andra positiva effekter. Apor har en förkärlek till att liva upp sin omgivning, därför väljer de att utföra sina upptåg när de som är i närheten verkar nedstämda. Visst låter det som en bra beskrivning på hur en tidning ska vara.

Hur räknar man

Ett decennium är tio år för oss, ett sekel är 100 år och tusen år kallar vi helt enkelt årtusende (millenium). Vi befinner oss i tredje årtusendet, tjugoförsta seklet, andra decenniets första år. I kinesisk tideräkning kallar man 12 år ett stort år, en cykel är fem stora år dvs 60 år och en epok är 60 cyklar alltså 3600 år. Vi befinner oss nu i andra epoken artonde cykelns tjugoåttonde år. År 2011 och år 4708 helt enkelt. För att komplicera det hela befinner vi oss också i år 2554 i Thailand helt enkelt 2554 år efter Buddhas födelse.

Månen styr

Det kinesiska nyåret kan infalla på olika datum, från slutet av januari till mitten av februari, beroende på att man använder månkalender i sin tideräkning. År 2011 infaller det kinesiska nyåret den andra februari. Myten säger att det var Buddha som kallade alla djur till sig för att ta farväl. Endast tolv kom och som tack fick de ett år uppkallat efter sig. Råttan kom först följd av, oxen, tigern, haren, draken, ormen, hästen, geten,apan, tuppen, hunden och sist grisen. Kineserna tror att det djur som styr det år man är född i har en stor påverkan på ens personlighet. "Det är det djuret som gömmer sig i ens hjärta".

Verka men inte synas

Man kan ju undra varför inte haren kom först med tanke på hur snabb den är. Det ligger dock i harens natur att inte dra till sig uppmärksamhet utan verka i det tysta. Samtidigt har haren så bra självförtroende och är så snabb så det fanns ingen rädsla för att den skulle bli sist eller att den inte skulle hinna i tid till mötet. Det känns bra att haren kommer efter den ”rytande” och ”bullriga” tigern. Haren har andra metoder för att få sin vilja fram. Övertalningsförmåga är bättre än makt och styrka. God smak och förfining, diplomati och goda relationer är en dygd. Den enda risken är att haren ibland kan bli väl överseende. En person född i harens år tycker inte om konflikter och styr hellre undan än konfronteras. Det är viktigare att må bra, roa andra eller helt enkelt ta det lugnt. Vi har ett år utan jäkt och stress framför oss.

Haren på månen

När ett västerländskt barn får höra berättelsen om mannen på månen får ett kinesiskt barn höra om haren på månen. Om man under perioder med fullmåne tittar närmare på månen kan man urskilja en hare som står under ett träd och håller en bägare med evigtlivelixir. Därför har också människor födda i harens år kopplats samman med ett långt och framgångsrikt liv kanske beroende på en naturlig fallenhet för att förhandla fram bra uppgörelser. Bildningen lyser igenom i alla lägen och att bete sig klumpigt och säga elaka saker är något som en hare aldrig skulle nedlåta sig till, vänlig och allmänt trevlig alltså.Trots en något undfallande karaktär har haren gott självförtroende och är nästan besatt av att nå sitt mål med hjälp av metodik och järnvilja. Det kanske bästa karaktärsdraget är att haren vet när det är dags att vila. Var sak har sin tid, arbetet sin och vilan sin. En hare är beräknande med sitt eget bästa som drivfjäder, men på ett charmigt och elegant sätt. Definitivt svårfångad med många olika sätt att komma undan besvärliga situationer. En överlevare som alltid kommer ner på fötterna (iVietnam är det kattens år)

Till kungens ära

Under år 2011 kommer många speciella evenemang till den thailändska kungens ära att hållas. Kung Bhumibol Aduljadet är född i harens år och fyller 84 år den 5 december. Att nå den aktningsvärda åldern av sju cyklar är gynnsamt ur många aspekter och bevisar tesen om ett långt liv för personer födda i harens år. Andra kända personer födda i harens år är Angelina Jolie, Edith Piaf, Kate Winslet, Tina Turner, Olav V av Norge, Albert Einstein, Fidel Castro och David Rockefeller.