Bo Trygg om skatter, visum och arv vid köp av bostad

condoVi har i tidigare artiklar behandlat reglerna för att köpa/äga hus och lägenheter, condominiums. I vår tredje och avslutande del under BO TRYGG ska vi behandla skatter, visum och arv. Ibland blir det också dags att sälja och det är därför intressant att se vad man kan få över vid en försäljning av fast egendom.

Skatter
Förutom, som vid köp, delas i allmänhet försäljnings- (skatter och advokat) och registreringskostnader lika mellan parterna. Advokat och registreringskostnader brukar inte vara svåra att beräkna, däremot har Thailand ett krångligt system när det gäller att beräkna skatt på en försäljning. Det finns ingen egentlig kapitalvinstbeskattning.

Däremot räknas den framräknade vinsten som en personlig inkomst under försäljningsåret och läggs till övriga personliga inkomster. Nu har förmodligen de flesta ingen annan inkomst att beskatta i Thailand varför vi koncentrerar oss enbart på försäljningsskatten.

Vid beräkning av skatten tas ingen som helst hänsyn till skillnaden mellan inköps- och försäljningspris. Man går enbart på det högsta av det verkliga försäljningspriset och det av Land Office uppskattade värdet.

Det enklaste att beräkna är den s.k. “Specific Business Tax, Speciell Affärsskatt. Den uppgår till 3,3% av värdet och tas ut om säljaren är en person som innehaft egendomen kortare tid än fem år. Den tas alltid ut om säljaren är ett bolag.
Försäljningsskatten, “Withholding Tax” (WHT) beräknas på priset/uppskattade värdet med en reduktion för det antal år egendomen innehavts.

Tabellen ser ut så här
Ägt antal år Avdrag (% av priset/värdet)
1 år               92%
2 år               84%
3 år               77%
4 år               71%
5 år               65%
6 år               60%
7 år               55%
8 år eller mer                    50%

Jag ska exemplifiera det hela genom att jämföra skatten om egendomen innehavts i fyra resp. fem år och ett tänkt pris/värde på fem miljoner baht.

Innehav fyra år

5,000,000 x 0,29 (100-71) = 1,450,000 baht

1,450,000 baht/4 (år) = 362,500 baht

Inkomstskatten beräknas i intervaller, se fullständig lista nedan.

Skatt på 150,000 x 0% = 0
Skatt på 150,000 x 5% = 7,500
Skatt på 62,500 x 10% = 6,250
Totalt 13,750

13,750 x 4 (antalet innehavda år) = 55,000 baht
Specific business tax 5,000,000 x 3.3% = 165,000 baht
Total skatt 220,000 baht

 

Innehav fem år
5,000,000 x 0.35 (100-65) = 1,750,000 baht

1,750,000 / 5 (år) = 350,000 baht

Skatt på 150,000 x 0% = 0
Skatt på 150,000 x 5% = 7,500
Skatt på 50,000 x 10% = 5,000
Totalt 12,500 baht

12,500 x 5 (antal innehavda år) = 62,500 baht

Stämpelavgift 5,000,000 x 0,5% = 25,000 baht
0.5% påläggs vid  försäljningar där Specific Business Tax inte betalas.
Ingen Specific Business Tax
Total skatt 87,500 baht

Skatten kan dock aldrig bli högre än 20% av priset/uppskattade värdet.

Om den försålda fastigheten är ett arv är avdraget alltid 50% av det uppskattade värdet istället för enligt tabellen ovan.

Inkomstskattetabell (nettoinkomst) baht

0 – 150,000 0%
> 150,000 – 300,000       5%
> 300,000 – 500,000       10%
> 500,000 – 750,000       15%
> 750,000 – 1,000,000    20%
> 1,000,000 – 2,000,000 25%
> 2,000,000 – 4,000,000 30%
> 4,000,000 35%             

Övriga skatter
För den som bebor sitt hus utgår ingen skatt på fastigheten. Den som hyr ut är skyldig att betala 12.5% i skatt på hyresinkomsterna. Det finns en tomtskatt, men den är så liten att myndigheterna ofta dröjer några år att kräva in den.
Den som har arbetsinkomster i Thailand betalar thailändsk skatt enligt ovanstående tabell. Det finns dock, liksom i Sverige, ett antal avdrag som kan göras i deklarationen. Tänk på att allt arbete i Thailand, även oavlönat, kräver ett arbetstillstånd samt ett Non-Immigrant visa, vilket leder oss in på att titta in i den snåriga visadjungeln.

 

Visum
Alla som reser in i Thailand behöver någon form av inresetillstånd. Det vanligast är ett turistvisum som utfärdas på en ambassad eller konsulat utanför Thailand. Ett turistvisum gäller i allmänhet i 60 dagar, men kan väl på plats i Thailand utökas med ytterligare 30 hos Immigration. Ett turistvisum kan utfärdas antingen för en inresa (single entry) eller flera inresor (multiple entry). Viktigt att tänka på om man under vistelsen tänker ta sig en tur till något av grannländerna.

Den som bara tänkt stanna i Thailand kortare tid behöver inte ansöka om visum om man kommer från något av ett antal specifierade länder varav Sverige är ett. Man kan beviljas inträde via ett s.k. “permit of stay”, uppehållstillstånd. Det är den vita blankett som man fyller i på flyget och som sen förvaras i passet under vistelsen. Ett “permit of stay” gäller i 30 dagar och kan för tillfället förlängas med sju eller 30 dagar hos Immigration. Jag skriver för tillfället eftersom reglerna för korttidsvistelser ändras emellanåt. En förlängning av ett “permit of stay” kostar 1,900 baht.

Andra visumtyper gäller för dem som ska stanna längre i Thailand. Den som svenskar mest kommer i kontakt med är förmodligen ett s.k. “retirement visa”, pensionärsvisa. För att erhålla ett “retirement visa” krävs att man är minst 50 år, har en av Sveriges Ambassad verifierad månatlig inkomst på minst 65,000 baht eller 800,000 baht på ett thailändskt bankkonto. Pengarna på kontot måste ha funnits minst tre månader före en första ansökan och tre månader vid en förnyelse. Det går också att kombinera summorna med t.ex. hälften i inkomst och hälften på banken.

Den som är gift med en thailändsk medborgare kan erhålla ett “marriage visa”. Det krävs även här en ekonomisk garanti motsvarande hälften av vad som krävs för ett “retirement visa”.

Som nämnts tidigare kräver allt arbete ett arbetstillstånd. Dessa regler är mycket strikta både för arbetstagare och arbetsgivare och kan rendera dryga böter eller fängelsestraff för dem som inte följer bestämmelserna. Varje arbetstillstånd för en utlänning kräver att arbetsgivaren också har fyra thailändare anställda. Om du alltså tänker starta eget måste du anställa fyra thailändare om du själv vill arbeta i företaget.

Gemensamt för alla med långtidsvisum är att de måste registrera sin adress hos Immigration var 90:e dag. Jag vill dock rekommendera alla som ska söka visum att kontrollera vad som gäller i dagsläget. Framförallt vad beträffar korttidsvisum sker förändringar med oregelbundna mellanrum.

Arv
De thailändska arvslagarna är likvärdiga med de svenska.

Turordning:

1 Barn
2 Föräldrar
3 Hel- bröder, systrar
4 Halv- bröder, systrar
5 Mor- och farföräldrar
6 Far/Mor-bröder, - mostrar

Den efterlevande maken är en lagstadgad arvinge som omfattas av de särskilda bestämmelserna i avsnitt 1635 av “civil och kommersiell kod”.

För den efterlevande maken/makan innebär det att han/hon erhåller olika stor del av arvet beroende på i vilken klass ovan det finns efterkommande. Finns ingen arvsberättigad i någon av klasserna ärver efterlevande make/maka hela kvarlåtenskapen.

I Thailand är det dock så vist att man kan förbigå arvslagarna helt genom att skriva ett testamente. Man kan fritt förfoga över sin egendom i Thailand och t.ex. skriva att en efterlevande maka/make ska överta hela kvarlåtenskapen. Ett testamente måste inte vara registrerat för att vara giltigt. Det krävs dock minst två vittnen vid skrivandet. Praktiskt fungerar det så att en advokat är behjälplig vid upprättandet och behåller en förseglad kopia medan testatorn tar hand om en.

Det är att rekommendera att upprätta ett testamente. En svensk egendomsinnehavare som avlider i Thailand och inte har ett testamente utsätter sina efterlevande för onödiga påfrestningar när det gäller att hävda sin rätt till arvet.

Jag hoppas att ni har haft någon behållning av de tre artiklar som behandlat frågor gällande ägande av bostad, skatter och arv. Som alltid gäller att den som är påläst också löper mindre risk att råka ut för oförutsedda händelser.

Vill någon ha ytterligare klargörande besvaras frågor gärna på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 24163 times

Antal besökare

I dag686
Månaden20687
Totalt1769455

Copyright

Copyright © 2004 - 2020 Thailandsposten. All rights reserved.
Content can be used on other websites only with source reference.
Texter och bilder kan användas på andra websiter under förutsttning att källan anges.

Till sidans start
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework