Ess i nya egna lokaler

ess houseMålarfärgen hade knappt torkat när vi besöket Eastern Swedish School mellan BanPhe och Laem Mae Phim. Helt nya lokaler upprustade i skinande blått och vitt, gott om utrymme, både för befintliga behov och att växa i. ESS har fått ett hem och står numera som ägare till lokalerna. Ett trähus, i direkt anslutning till huvudbyggnaden, har fått en tillbyggnad och på så vis nya lektionssalar.

Mer än närvarande

Närvarande vid besöket var rektor Gunn-Eva Myrheim, lärarna Britt-Mari Andersson och Caroline Holmberg. Handledaren, för de två Sofia Distanseleverna, Alex Myrheim och Martin Fredriksson marknadsföring och ekonomiansvarig. Det var lunchrast så de sex elever i förskolan lekte hela havet stormar och de sex helårseleverna, i så olika årskurser som 1- 6, spelade kort. Det är en salig blandning av språk men alla verkar kunna kommunicera trots så olika nationaliteter som svensk, finsk, norsk och thailändsk.

Presentation i Sverige

Gunn-Eva Myrheim född i Hammerfest med samiskt ursprung flyttade till Sverige 1975 och har studerat till barnskötare på gymnasiet. Arbetade i hemmen och i särskola med funktionshindrade barn i tolv år. Hon vidareutbildade sig till läkarsekreterare och det yrket gav hon fyra år. Efter en tids sjukdom återvände hon till läraryrket, hamnade i Nyköping 2007 och 2013 tog hon tjänsledigt för hon ville prova på att jobba utomlands. Här är hon nu på ESS och trivs alldeles utmärkt. Från slutet på mars 2013 och nio veckor framåt gav henne tillräcklig inblick för att hon skulle vilja fortsätta. Under sommaren har hon varit i Sverige och presenterat ESS bl.a på Sundsvallsfestivalen. Presentationen väckte stort intresse och ledde också till anställning av lärare för kommande läsår. Vi satt på rektorsexpeditionen och diskuterade skolplikten bl.a.

Innovativ pedagogik

Caroline Holmberg som för tillfället är lärare på förskolan visade sig besitta en god berättarförmåga och vi fick veta hur en vanlig skoldag på förskolan kunde se ut. Vid morgonsamlingen går man igenom från- och närvaro varefter det oftast blir sång. Sedan kan det bli sagoläsandet men inte på vilket vis som helst. En klädlina och klädnypor är en viktig del av sagoberättandet. Framsidan som eleverna ser är bilder ur en sagobok och på baksidan som Caroline ser står det text. På linan hänger så småningom hela sagan och det är på så vis lätt att gå tillbaka till början om man inte har koll på vem som är vem i sagan. Innovativ pedagogik. Teman är vanliga och för tillfället är det naturen och växtriket som synas. Musik och rytmik är en del av en skoldag precis som en enkel form av gymnastik för både fin- och grovmotorik. –Förra veckan gjorde vi en sopinsamling i omgivningen och fick ihop en hel del plast som vi gjorde blommor av, alla elever deltog i den aktiviteten, säger Caroline. Förskolan bedriver alltså verksamhet i utbildningssyfte och Caroline har god hjälp av assistent Pakawadi Mingkhan som alla kallar Nueng. Tyvärr fick vi inte tid att prata närmare med Britt-Mari och Alex det får bli nästa gång.

Vem äger skolplikten

Av Martin och Gunn-Eva fick vi veta att den tidigare nämnda skolplikten är uppe till diskussion i olika skolor. En del rektorer tolkar förordningen på ett sätt som gör det svårt för elever att studera på en svenskskola i Thailand. Man kan inte överlåta skolplikten åt en skola som inte är godkänd av Skolverket påstås det. I Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) beskrivs mål som elever ska ha uppnått i slutet av skolår 3, 6 och 9. En detaljerad kursplan för respektive skolämne när det gäller målbild och centralt kunskapsinnehåll. Vi har fortsatt att läsa vad som står för att försöka förstå varför en del rektorer är avogt inställda till att elever studerar utomlands.

Utdrag ur läroplan

Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerande i frågor som rör dem. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Och vidare om skolans uppdrag. Ur ett internationellt perspektiv är det viktigt för elever att se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang för att skapa internationell solidaritet samt förbereda sig för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Efter den inblicken i Lgr 11 förstår vi ännu mindre.

Elever och föräldrar mår bra

Vad vi vet är att de elver vi träffat på i de sju svenska skolor som finns i Thailand mår bra, lär sig fort och ofta ligger före i sin utbildning beroende på att olika årskurser studerar tillsammans. Det är färre elever i klassrummet vilket ger lärarna mer tid för varje elev. Elever med särskilda behov får hjälp därför att många lärare har specialutbildning inom olika områden. Eleverna mår bra därför att föräldrarna mår bra. Föräldrarna mår bra därför att de har mer tid för sina barn. Behöver vi fortsätta?

Faktaruta

Eastern Swedish School
Ban Phe Thailand
www.svenskskolabanphe.se
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel +66 (0)8 0428 0462 (ESS)
Tel +66 (0)8 3578 4440 (Martin Thai)
Tel +46 (0)7 2258 1553 (Martin Sve)

Read 296 times

Antal besökare

I dag705
Månaden23884
Totalt873937

Copyright

Copyright © 2004 - 2020 Thailandsposten. All rights reserved.
Content can be used on other websites only with source reference.
Texter och bilder kan användas på andra websiter under förutsttning att källan anges.

Till sidans start
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework