Tyskernes ødeleggelser av Trøndelag var ikke på langt nær leget da Lars Henrik Haugan kom til verden på Byneset, drøyt 25 km. utenfor for Trondheim, den 31. juli i 1946. Lars Henrik ble født inn i en kristen familie, og det var på mange måter gitt at han skulle formidle dette budskapet, men veien frem til han ble leder for den norske menigheten i Thailand har vært lang.

Aldri noen tvang

Faren var søndagsskolelærer, og selv om han dessverre døde da Lars Henrik bare var 2 måneder gammel, satt den kristne tro nærmest i veggene hjemme på Byneset. Mor var også troende, men det var aldri noen tvang at barna skulle følge foreldrene – det var heller en svært naturlig konsekvens av en trygg og god oppvekst. Allerede som 16 åring begynte han sin yrkesaktive karriere som ekspeditør i en bokhandel, og 17-18 år gammel flyttet han inn til Trondheim. Han var 4 år i Forsvaret, hvor han også tok realskole og artium. Han tjenestegjorde i Den Konglige Norske Garde og i Luftforsvaret.

Fengselsbetjent

I 1969 begynte han på fengselskolen, hvoretter han ble ansatt som fengselsbetjent på ILA (Grini). Senere vendte han hjem til Trondheim for å begynne i Vesta Forsikring i 1973. Han tok Juridisk Embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1981 ved siden av å være i full stilling i Forenede Forsikring, før han ble administrerende direktør i finansieringsselskapet Allfinans. I 1983 flyttet han til Oslo, hvor han arbeidet i Storebrand. Etter å ha fått sin advokatbevilling i 1987, åpnet Lars Henrik egen advokatpraksis nederst i Karl Johans Gate i Oslo i 1989. Samtidig som han drev sin egen advokatpraksis, leste Haugan teologi, og tok senere eksamen ved Menighetsfakultetet på Majorstuen.

Ble ordinert i 2001

Midt på 1990 tallet traff han sin kone Marie, og i 1999 flyttet de sammen til hennes hjemsted Karasjok. Lars Henrik Haugan ble ordinert som prest i 2001, og virket som prostiprest i Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana og Nesseby, senere som sogneprest i Karasjok frem til 2006.

Vikariat i Spania

Et vikariat som sjømannsprest i Spania i 2005 ga mersmak, og i september 2006 overtok han stillingen som Sjømannsprest i Pattaya i Thailand. Det var store utfordringer som møtte Lars Henrik i Pattaya, men alle som har kunnskap om hvordan han har løst sine oppgaver vet at ingen kunne gjort det bedre. Selv gir han mye av æren til dyktige medarbeidere og til Sjømannskirken sentralt som hele tiden har støttet opp om arbeidet og vært en svært god arbeidsgiver.

Kirken virker som sosialkontor

Å arbeide som sjømannsprest i Pattaya byr på flere utfordringer enn de fleste av oss kan fatte og forstå. Kirken virker vel så mye som et sosialkontor, som en kirke -Sjømannskirken i Pattaya er den norske sjømannskirke i hele verden med flest sosiale saker. Dette er i høyeste grad også i henhold til det budskap den formidler. Sjømannskirken ønsker å fremstå som ”et hjem når en er hjemmefra”, og det er nettopp dette ”hjem” Lars og hans stab har lykkes i og etablere.

En rekke frivillige

Staben teller totalt 8 personer, og i tillegg en rekke frivillige hjelpere, som gjør en uvurderlig innsats. Det hadde ikke vært mulig å greie seg uten disse oppofrende personene. Som den dyktige leder og koordinator Lars er, har han virkelig gjort sjømannskirkens ord til rette – han har skapt et ”hjem” for svært mange mennesker i Pattaya. Så får vi andre, som lever andre steder i Thailand, heller leve med litt misunnelse overfor de mennesker som får nyte godt av denne mannen til daglig…

Ingen grunn å fraråde

Lars Henrik ser ingen grunn til å fraråde nordmenn eller andre å reise til Thailand etter hva som skjedde i november 2008. Han tror heller ikke det sterkt økende antall nordmenn som hvert år reiser til thailand vil stoppe opp, Neppe noen annen plass i verden kan de finne en tilsvarende kombinasjon av gjestfrihet, kultur og klima. Det er ikke for ingenting at dette kalles Smilets Land! En god leveregel for skandinaver som besøker Thailand er å oppføre seg slik vi ønsker utlendinger skal oppføre seg når de besøker Skandinavia.

Fristelsene for store.

Derimot advarer Haugan folk med rus- og/eller alkoholproblemer mot å reise til Thailand, her kan dessverre fristelsene fort bli for store. Antall besøkende til Den Norske Sjømannskirken i Thailand var i 2006 ca. 10 000, mens en inneværende vår regner med bortimot en fordobling, nærmere 20 000 besøkende.

Risengrynsgrøt i kirken

Samhørigheten og det sosiale betyr mye. Hver lørdag i høysesongen samles mer enn 100 nordmenn til risengrynsgrøt i kirkens lokaler – rekorden er 220 personer - i tillegg besøkes skandinaver som ligger inne på sykehus. For mange av disse er samtalen med kirkens folk og grøtmåltidet ukens desiderte høydepunkt.

Vaffelens hjerteform symbol

Varemerket er ellers kaffe og vafler, vaffelens hjerteform er et svært godt symbol på hva denne institusjonen står for. Uavhengig av livssyn og kvaliteter for øvrig, er alle velkommen! Selv om Lars Henrik forsikrer at sjømannskirken i Pattaya fortsatt er en meget ung kirke, og at den fortsatt har mange utfordringer, må det være lov å skryte av hva den allerede har fått til.

Samtalepartner

Det er nettopp slik vi nordmenn i Thailand har lært å kjenne Lars Henrik, som et samlingspunkt og en samtalepartner av de sjeldne. Her i Cha-Am er det også en stor koloni nordmenn, og vi er så heldige at vi et par ganger i året får besøk av Lars og hans stab. Vi ser allerede frem til neste besøk!