Bilagor, bilagor överallt bilagor. Thailands Posten hoppar på trenden i världens tidningar och kommer att producera en bilaga i Thailands Postens samtliga nummer under säsongen 2010-2011. Vi startar med en hälsobilaga för precis som Lars-Eric Uneståhl, en av våra kontributörer skriver, begreppet hälsa har altid stått i centrum för människors intresse. Det första man gör när man träffas är att hälsa efter det pratar man om den. Ganska ofta blir det en jämförelse av sjukdomar och vilka piller man äter. Lite grand av gemensamt intresse. Många äter dessutom ett piller för att motverka biverkningar av andra piller man har fått av doktorn. Vi ska försöka att inte ha några pekpinnar. Skriva om människor är vad vi sysslar med, så också i våra bilagor. Våra läsare, som är intelligenta människor, får dra sina egna slutsatser. Vi tror att det finns en del tänkvärda ord i våra artiklar om hälsa.

Hälsa från olika aspekter berörs i artiklarna men här ska vi skriva om lycka som en väg till välmående. Efter att ha rest i Sverige i två månader fick vi ofta höra berättelser om hur dåligt man mår i Sverige. Det finns en bok skriven av Nisse Simonson som heter “Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra”. Uppenbarligen är att ha det bra är feldefinierat i västvärlden. Man har det bra om man har gott ställt och råd att köpa matriella ting. Lika uppenbart är att ha det bra på västerländskt sätt inte leder till lycka och i förlängning välmående.

En zenbuddistisk munk härstammande från Vietnam vid namn Than Thich Nhat Hahn har uttryckt stor oro för människor myckna tänkande. Koncentrera dig på in- och utandning enbart föreslår han. Efter att ha nått den klarhet i tanken som endast koncentration på enskilda företeelser kan ge, kan man börja tänka på annat igen är hans råd. För mycket tänkande leder till rädsla, ilska, frustration och så småningom sömnsvårigheter. Efter att ha koncentrerat sig på in- och utandning blir tankarna mer konstruktiva. Kan bero på att god andningsteknik leder till ett mer syresatt blod.

Lycka för många nordbor är solsken från en klarblå himmel. Lite genuin värme även kvällstid verkar göra nordbor saliga. Vad är det för fel på regn. Det låter så vackert när det trummar på taket. Blommornas blad och trädens löv blir skinande gröna vid regn och växer dessutom. När sol och regn samspelar uppstår lycka i naturen. Vi är en del av naturen. Nästa gång det regnar sätt dig och njut.

Förenklat uttryckt kan man säga att thailändare är tillfreds med livet. Kanske beror det på att man lever i ett växthus där mat för dagen finns runt omkring dem. Man bekymrar sig inte så mycket om saker som inte berör ens eget liv. Sedan lever man i nuet. I Thailand har man ett uttryck, khon thai lyym gnai, som betyder en thailändare har lätt för att glömma och förlåta. Man bekymrar sig heller inte om morgondagen. Två viktiga faktum för att leva ett lyckligare liv.

Har thailändare bättre hälsa än nordbor. Inte att döma av genomsnittsåldern. Men vad är det värt att leva länge om det värker i kroppen. Vad är det värt att leva länge om man inte har hälsan. Om vi vore visare när vi är unga skulle vi börja tänka på vår framtida hälsa redan i unga år. Men det gör vi inte för när man är ung tål man allt. Rent generellt skulle man kunna säga att ju tidigare man börjar se om sin hälsa ju längre kommer man att leva. Om man nu ska tänka tänk på det.