Bara vanligt vatten eller?

Bara vanligt vattenI februari-april numret år 2007 skrev vi om vatten som köps i plastflaskor. Vi fick massor med gensvar på den artikeln och också en önskan om att skriva om vatten igen. Vi har undersökt och läst massor av artiklar och dessutom provsmakat massor av vatten. Vi har också försökt läsa på flaskorna. Ibland går det och ibland går det inte alls. Vi har kommit fram till att det i princip finns tre olika sätt att rena vatten så det blir drickbart eller kanske inte. Läs och avgör själv.

Mineraler viktiga

Vi måste börja med att skriva vilka mineraler kroppen behöver efter det är det lättare att avgöra vilken metod som är bäst för det dricksvatten du borde konsumera. Listan på mineraler man bör få i sig ser ut så här. Natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfat, sulfat, magnesium, järn, koppar, zink, mangan, jod, selen och molybden. De mesta får man i sig via en näringsriktig kost. Problemet är dock inte hur mycket man får i sig utan hur mycket man gör av med.

Reverse osmosis-omvänd osmos-RO

Omvänd osmos (RO) är en process där vattenmolekylerna pressas genom ett halvgenomträngligt membran. Det behövs ett yttre tryck för att vattenmassorna ska ta sig igenom porer som är mindre än en tiondels nanometer (miljondels millimeter). Metoden kan användas för att framställa dricksvatten på fartyg och i torra regioner. För havsvatten behövs ett tryck på cirka 40-80 bar. Då krävs det mycket energi och det blir därför en dyr metod för att framställa dricksvatten, dock bättre än andra metoder om inget annat än havsvatten finns i tillräcklig mängd. Vattnet blir otroligt rent, inga bakterier eller andra skadliga organismer kommer igenom.Tyvärr släpps inga av ovanstående mineraler igenom heller. Man kan säga att molekyler större än vattenmolekyler inte kommer igenom. Däremot de mindre molekylerna från kemiska bekämpningsmedel mot insekter och ogräs och även klorin kan finnas kvar i vattnet. Om man använder sig av omvänd osmos som reningsmetod bör man därför också köra vattnet genom ett kolfilter. Dessutom blir det bara en liter användbart vatten av två ibland tre liter.RO är också en väldigt långsam process. Omvänd osmosrenat vatten används bl.a som batterivatten. Många av de plastflaskor med dricksvatten man köper i Thailand innehåller den här typen av vatten.

Destillering

Vid destillering avsaltas vattnet, bakterier och virus dör och dessutom renas vattnet från tunga metaller som bly, arsenik och kvicksilver. Men precis som vid RO-metoden avlägsnas också nyttiga mineraler. En sak att ta i beaktning är att kokpunkten för syntetiska kemikalier som ingår i bekämpningsmedel och klorin är lägre än kokpunkten för vatten och blir således kvar i vattenångan. Även här går det åt mycket energi och jämförelsetalet mellan användbart och spillvatten är ett på fem. Man har försökt med energi från solpaneler men tyvärr hålls inte en konstant hög temperatur. Destillerat vatten får hög surhetsgrad och används mestadels i laboratorier. Också vanligt i flaskor man köper.

Filtrerat vatten

Filtrering är den mest effektiva sättet för rengöring av vatten. Kolfilter och nya moderna filter med många rengöringsfunktioner klarar av allt det som RO-metoden och destillering klarar av. Ultraviolett ljus, som finns i vårt solljus, är naturens eget sätt att disinficera vatten på ett mycket effektivt sätt utan kemikalier. UV-strålar penetrerar mikroorganismer och förstör deras förmåga att föröka sig vilket gör att de ej längre kan orsaka infektioner eller sjukdom. Ultraviolett ljus tar inte bort något från vattnet utan behåller alla beståndsdelar som ursprungligen fanns där. Detta gör att nyttiga mineraler finns kvar efter filterprocessen.Det åtgår väldigt lite energi och dessutom är det inget slöseri av vatten. Det viktiga vid filtrering är att man använder rätt typ av filter och att man dessutom ser till att byta eller rengöra filtren enligt instruktioner. Riktiga kolfilter och s.k. multimediafilter bör användas.

Hårt vatten

I många delar av landet, speciellt utanför tätorterna, har många husägare ej tillgång till kommunalt vatten. Brunsvatten i Thailand är i vissa fall ganska hårt. Hårt vatten (hög kalkhalt) leder till att man får avlagringar på diskbänken, kaklet i badrummet, osv. Dessutom kan rörsystemet och varmvattenberedare täppas till av dessa avlagringar. Det traditionella sättet att avhärda vatten är genom att installera ett avhärdningsfilter som växlar kalciumjoner med saltjoner. Denna metod tar bort nästan allt kalk ur vattnet och kräver underhåll då salt måste tillsättas till processen. Ett annat sätt är att använda en elektronisk kalklösare som med hjälp av ett elektromagnetiskt fält slår sönder kalkpartiklarna. Detta gör att vattnet upplevs som mjukt. Med denna metod krävs ingen tillsättning av kemikalier och vattnet behåller dessutom alla nyttiga mineraler.

Inget bra dricksvatten

Vem köper en flaska destillerat vatten, ämnat till bilbatterier, för att släcka törsten? Om man dricker helt renat vatten minskas koncetrationen av mineraler i blodet. För att kompensera minskningen tar helt enkelt blodet mineraler från celler och organ och förstör således balansen där. Mineralbrist leder till sjukdomar. Enbart magnesiumbrist kan leda till aggressivt beteende, Alzheimers, hjärnskador, cancer, diabetes, försämrat immunförsvar mm. Vi ska inte räkna upp fler sjukdomar som kan fås om andra mineraler uteblir i vattnet man dricker. Om man förvarar helt renat vatten öppet fungerar det som ett lösningsmedel och blir snabbt surt när koldioxid upptas.

Kolla flaskorna

Alla de olika vattensorterna som kostar under 10 baht per liter är förmodligen renade genom RO processen eller genom att ha gått igenom ett hartsfilter. Vattnet är rent, absolut rent men inte menat att drickas. Det ska användas i laboratorier, i industrin eller i bilbatteriet. Om man hamnar på ett sofistikerat spa och kör en Detox blir man förmodligen också ombedd att dricka den här typen av vatten. Om ni köper den här typen av vatten tillsätt mineraler. Det finns en mängd bra mineralvatten av thailändskt ursprung. Mont Fleur, Aura och Minere för att nämna några. En och en halv liter för 15-20 baht. Som jämförelse kan vi nämna det importerade Evian som kostar runt 40 baht för en halvliter. Naturligt mineralvatten har alltså inte gått igenom någon reningsprocess annat än på naturlig väg. T.ex. Mont Fleurs vatten tar sig upp genom varma skikt och når i princip kokpunkt för att så småningom rinna tillbaks genom mineralrika bergarter för att sedan tappas på flaska. Viktigt att tänka på. Låt inte plastflaskor ligga i bilen i stekande sol. Det kan hända att vattnet förenas med molekyler från plasten.

Kontenta

Vatten är som många säger en viktig naturresurs som vi håller på att förstöra. Det är naturligtvis av största vikt för vår hälsa att vi kan rena vatten om vi inte kan klara av att hålla det rent. Vi kan ju inte slösa bort massor med vatten i en reningsprocess. Vi avslutar med att citera Jan Eliasson som vid varje tillfälle han ledde ett FN-möte rörande konflikthärdar eller katastrofhjälp höjde sitt glas med dricksvatten, som alltid fanns på bordet framför honom, och sa -det här är vad många människor saknar i livet. Var rädd om vatten.

Read 716 times

Antal besökare

I dag194
Månaden20401
Totalt1797814

Copyright

Copyright © 2004 - 2020 Thailandsposten. All rights reserved.
Content can be used on other websites only with source reference.
Texter och bilder kan användas på andra websiter under förutsttning att källan anges.

Till sidans start
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework