The ElderDe som ligger bakom idén är entreprenören Richard Branson och musikern Peter Gabriel f.d. Genesis medlem. Eftersom världen blir mer och mer sammanflätad och alla människor mer och mer beroende av varandra, behövs en grupp människor som kan arbeta som rådgivare, självständigt och utan att inneha någon maktposition, var grundidén. Kunde det vara möjligt att hitta en sådan grupp individer. En grupp som värderar situationen och tar beslut utan att låta politik och religion påverka omdömet. Av tradition har det alltid varit byäldsten som gett råd och löst problem i samhällen. Kunde det vara möjligt att hitta en grupp äldre som kunde agera på samma sätt på den globala scenen. Richard och Peter framförde sina tankar till Nelson Mandela som var villig att stötta projektet.

Gruppens medlemmar

Det var möjligt att hitta dessa individer, följande namn kom upp. Ärkebiskop Desmond Tutu och Finlands ex-president Martti Ahtisaari som båda fått Nobels Fredspris. En amerikansk ex-president, Jimmy Carter och Kofi Annan som verkade som generalsekreterare för FN från 1997 till 2006. Norges f.d. statsminister Gro Harlem Brundtland som också varit Generaldirektör för WHO (världshälsoorganisationen) och Brasiliens ex-president Fernando Henrique Cardoso. Irlands ex-president Mary Robinson som arbetat som ansvarig ledare för FNs organisation för mänskliga rättigheter. Ela Bhatt och Graça Machel är förkämpar, allmänt erkända, för sitt arbete med att försöka radera ut fattigdom, förtryck och orättvisor i världen. Lakhdar Brahimi en erkänd diplomat av högsta kaliber i arabvärlden och FN. Som hedersmedlem utsåg Mandela Aung San Suu Kyi, hon fyllde 65 den 19 juni 2010. Hon har också fått Nobels Fredspris. Vid varje möte finns en tom stol klädd med burmesiskt siden för att hedra henne och alla politiska fångar som finns i Myanmar. Kanske kan hon en dag bli fri från sin husarrest som varat mer eller mindre sedan 1990 och inta sin plats bland denna skara av fantastiska människor. Nämnas bör också en tidigare medlem i gruppen, Muhammad Yunus, grundare av Grameen Bank i Bangladesh. En bank som gav micro-lån till fattiga människor utan att begära garantier. Grameen Bank och Muhammad Yunus fick Nobels Fredpris år 2006.

Bildandet

I juli år 2007 blev gruppen The Elder ett faktum. Det skedde i Johannesburg på Nelson Mandelas 89 födelsedag. I talet vid gruppens bildande sa han. ”De Äldre kan prata fritt och i klartext, verka både offentligt och i de tysta. De kommer att hjälpa de som är i mest behov av hjälp. De kommer att inspirera och intala mod där det finns rädsla, arbeta för att nå överenskommelser i konflikthärdar och inge hopp istället för förtvivlan”. Det har visats sig att den här gruppen får saker och ting gjort. Genom att lyssna till allas åsikter och utifrån erfarenhet uppstår möjlighet att påverka och komma med lösningar som kan accepteras av alla parter. Ett mycket lovvärt initiativ från Richard Branson och Peter Gabriel men utan statsmannen Nelson Mandela hade det inte gått.

Om Gruppen

De Äldre är en mycket självständig grupp av eminenta ledare på den globala scenen. De bidrar med sin samlade erfarenhet och använder sitt inflytande för att medla där krigshärdar finns. Gruppen arbetar mycket aktivt med att förbättre människors livsvillkor och är starka förespråkare för mänskliga rättigheter. Vad den här gruppen gör är att försöka få diskussionerna att gå i rätt riktning för att hitta en varaktig lösning på långvariga problem.Nordbor kan känna sig extra stolta att ha två representanter i en grupp av stor dignitet. Nelson Mandela,nu 92 och inte längre aktiv i gruppen, är naturligtvis hedersmedlem. Övriga medlemmar har också uppnått en aktningsvärd ålder och är respekterade i alla läger världen över. The Elder är experter på krishantering och kanske finns lösningen för Thailands problem inom den här gruppen. Läs mer om dessa fantastiska människorna på www.theelders.org.

 Från vänster Martti Ahtisaari, Graça Machel, Ela Bhatt, Kofi Annan, Jimmy Carter, Lakhdar Brahimi, Mary Robinson, Fernando Henrique Cardoso, Desmond Tutu, Gro Brundtland stolen med burmesiskt silke är för Aung San Suu Kyi.