I Da Vinci International School samtalar lärare och elever vid inlärningen

daVinchiIkläder sig många roller

Vi träffade Ari Pärnänen, han kallar sig skulptör. Ari är lite av skolans faktotum när det gäller svenskspråkiga ärenden och ikläder sig många roller i kontakten med skandinaver. Han kom till Thailand för att hälsa på sin mor för nio år sedan och blev ganska omgående bekant med en thailändsk man med många idéer. Khun Posit Kroawan ville att Ari skulle bygga en vattentank av glasfiber. Det ledde i sin tur till båtbyggande i form av optimistjollar som användes vid en nationell seglingsregatta för ungdomar. Optimistjollarna blev så småningom 16-meters katamaraner. För att göra en lång historia kort så ville Khun Posit bygga en skola också, det är därför skulptör Pärnänen numera engagerar sig som bildlärare på en internationell skola.

Hela världen representerad

Vid ett besök på kontoret träffade vi rektor Maureen Martin från USA, skolans ledare om ni vill, en lärare från Sydafrika, en från England, en från Irland, en med tyska och thailändska rötter och förstås Ari från Finland som bott i Sverige största delen av sitt liv. De första skolbyggnaderna står på plats och skolan är redo att ta emot elever. Byggnationen pågår och alla inblandade är optimistiska att skolan ska bli helt färdig på utsatt tid. Vi kommer att göra fler besök på skolan i framtiden när både elever och lärare befinner sig i sitt rätta element.

Omvända roller

I många skolor frågar läraren eleverna om sådant eleverna redan vet. Det är knappast utvecklande. Michael K. Kehnscherper, skolans polyglott, mångspråkig och internationella faktotum,  jämförde en bil byggd för tjugo år sedan med en av årets modell för att beskriva hur fort utvecklingen går. Det kändes som om han ville säga att vissa lärocenter inte riktigt följer samhällets övriga utvecklingstakt.

 - Hos oss ska eleverna få fråga om sådant de inte vet av lärarna i samtalsform.

Tänkaren Leonardo

Skolans namn anspelar förstås på den stora tänkaren Leonardo da Vinci som sa, ”en optimal behärskning är en behärskning av sig själv”. På DVIS, som skolan allmänt kallas, är övertygelsen stor att den holistiska inriktningen och den höga kvalitén på utbildning leder till att eleverna inte bara lär sig de ämnen som studeras utan också får större kunskap om sig själva. Att uppnå självmedvetenhet, självdisciplin och självkontroll är oumbärliga kunskaper för att kunna hävda sig i en allt mer konkurrensinriktad värld.

Linjediskussion

Vi fick ett exempel på hur en frågeställning kan börja som en helhet och brytas ner till detaljer. Vad har en linje för betydelse? En hypotetisk fråga som det inte är så enkelt att svara på. Man kan tänka sig att en linje delar en yta i två delar. Men var? Om linjen delar en yta i exakt lika stora delar hör då linjen till någon utav de delade ytorna, eller blir linjen en tredje yta? Om linjen delar ytan i olika stora delar vilken betydelse har då linjen? Finns det överhvudtaget några linjer och om de finns vem avgör linjens betydelse och dras linjen på rätt ställe? Bara en diskussion om en så till synes enkel sak som en linje kräver en hel del tankemöda.

Det är så här vi lär oss enligt Vernon A. Magnesen

10 % av det vi läser

20 % av det vi hör

30 % av det vi ser

50 % av det vi ser och hör

70 % av det vi säger

90 % av det vi säger och gör

Det är multipla intelligenser (MI) som används vid inlärning

Verbal – lingvistisk intelligens omfattar känslan för talat och skrivet språk, förmågan att lära sig språk och möjligheten att använda språket för att uppnå vissa mål.

Logisk – matematisk intelligens omfattat förmågan att logiskt analysera problem, tillämpa matematiska beräkningar och göra vetenskapliga undersökningar.

Visuell – spatial intelligens framhäver möjligheten att känna igen och arbeta med mönster i stora ytor (de som används av till exempel navigatörer och piloter) såväl som mer begränsade områdens mönster (arbetsområdet för skulptörer, kirurger, schackspelare, grafiska konstnärer och arkitekter).

Kroppslig – kinestetisk intelligens är förmågan att använda kroppen för att lösa problem eller skapa produkter.

Musikalisk – rytmisk intelligens innebär skicklighet i att utföra, komponera och uppskatta musikaliska mönster.

Intrapersonell intelligens involverar förmågan att förstå sig själv – inklusive egna önskemål, rädslor och möjligheter.

Interpersonell intelligens betecknar en persons förmåga att förstå andra människors intentioner, drivkrafter och önskemål, och möjlighet att arbeta effektivt tillsammans med andra. (Gardner, 1999: 47-48)

Definition av intelligens lyder: Intelligens är en ”biopsykologisk potential för att bearbeta information som aktiveras i en kulturell miljö i avsikt att lösa problem eller skapa produkter som är värdefulla inom en kultur”, allt enligt Howard Gardner.

Inlärning och förnyelse

Förmågan till inlärning och förnyelse skiljer studenter som är beredda att leva ett alltmer komplext liv i en alltmer komplex arbetsmiljö från de som inte antar den utmaningen. Det är framför allt tre områden där det ställs höga krav.

Kreativitet och innovationer

Kritiskt tänkande och problemlösning

Kommunikation och samarbete

Kunskap till kompetens                                                                                                                  

Vi vill tro att Da Vinci International School, som följer Cambridge International Examina (CIE) läroplanen från K3 (mottagning) till år 13, som använder multipla intelligenser vid inlärning och anser att också kognition* är en viktig del av inlärningen, blir ett lärosäte som lever upp till både lärares och elevers potential. För att försäkra sig om att kunskap omvandlas till kompetens har det finländska utbildningssytemet implementerats till viss del. Att får svar på hur kunskap kan användas i det dagliga livet är det yttersta beviset på att utbildningen fungerar.

En medveten satsning

Även om läroplanen bör täcka examinationskrav och granskning från Cambridge, som garanterar skolans kvalité, är det till lika stora delar en medveten satsning för att modernisera thailändsk utbildning. Skolans överhuvud (Principal) Dr. Kanda Moore arbetar med att utbilda lärare på Kasetsart University, Thailands största universitet. Skolans direktör, Dr. Kultida har forskat i pedagogisk teori och multipla intelligenser på Chulalongkornuniversitetet och rektor Maureen Martin har också arbetat som konsult för utbildningsministeriet i Thailand.   

*Kognition är en samlingsterm för de mentala processer, normalt viljestyrda, som handlar om kunskap, tänkande och information. I klassisk psykologi talas det om kognition, emotion och volition, tänkande, känsla och vilja.

Faktaruta
Da Vinci International School
17/89 Samor Prong Village Alley,
Hua Hin,
Prachuap Khiri Khan,
Thailand 77110

Office Hours: Monday - Saturday 9.00 - 17.00, Sunday 9.00 - 12.00
Tel: +66 (0) 32 827 170, +66(0)32 827171
Mobile: +66 (0) 63 958 0171 (Thai, Eng)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: @zab6279g

Read 289 times

Antal besökare

I dag315
Månaden22906
Totalt906881

Copyright

Copyright © 2004 - 2020 Thailandsposten. All rights reserved.
Content can be used on other websites only with source reference.
Texter och bilder kan användas på andra websiter under förutsttning att källan anges.

Till sidans start
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework