Hälsa till alla!

Halsa till allaDet är ganska naturligt att Thailands Postens första bilaga handlar om hälsa. Begreppet har alltid stått i centrum för människans intresse. På 1970-talet var människors viktigaste livsmålsområden arbete, familj och hälsa i nämnd ordning. Idag är hälsan fortfarande med och kommer på första plats. Istället för familj säger man ofta ”nära relationer” och ”arbete” hamnar hos många (speciellt ungdomen) utanför de tre viktigaste. Det finns dock ett nära samband mellan hälsa, arbete och relationer.

Vad är hälsa

Människor i allmänhet definierar fortfarande hälsa i negativa termer, dvs att inte vara sjuk. Det kan kallas för 0-hälsodefinitionen. Om hälsa är avsaknad av sjukdom blir det först vid hälsoproblem åtgärder vidtas. Varför ändra livsstil (äta annorlunda, börja motionera etc.) om hälsan redan finns. WHO definierar hälsa som ett ”optimalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Kan kallas hälso-excellence. Utifrån den definitionen kan mycket få människor påstå sig ha hälsan.

Utvecklingsmodellen

I början av 1970-talet lanserades en bok som handlade om mental träning. Det centrala i boken var den s.k. utvecklingsmodellen. Den vände sig mot den vanliga samhällsnormen, kallad den kliniska modellen. Att sätta in åtgärder först när man får problem är ett uttryck för den.Inom hälsoområdet innebär det att man söker hjälp eller vidtar egna åtgärder när problemen med hälsan uppstår, inte innan.

Ännu bättre framtid

Utvecklingsmodellen bygger på att ständigt fråga. Kan det här bli/göras ännu bättre utan att det behöver vara något fel? Man kan faktiskt vara glad och nöjd med nuet och ändå vilja gå vidare mot en ännu bättre framtid. Inom sport och idrott är utvecklingsmodellen självklar. Man kan ha bra kondition och ändå träna för att få en ännu bättre.

Ersätt 0-hälsomålet

Även människor som får problem med hälsan har nytta av att ersätta 0-hälsomålet med hälso-excellence. Det visar sig nämligen att rehabiliteringen och tillfrisknandet går fortare då. En orsak är att målet hälso-excellence är mer motiverande än 0-hälsa. I en ”hälsoutvecklingsgrupp” kan man blanda sjukskrivna och friska, dvs. människor med helt olika utgångsläge. Det är inte utgångsläget som är det gemensamma utan målet. Genom att ha hälso-excellence som mål när det gäller hälsan (ifr. WHO:s definition) så blir hälsoutveckling något som angår alla människor. Man ska ständigt arbeta för att öka sin hälsa och på det sättet komma allt närmare målet det optimala välbefinnandet.

Tibblinkorset

Hur kan Sverige tillhöra de tre friskaste nationerna i världen och samtidigt vara världens sjukaste nation? Lösningen till denna till synes olösliga fråga tycks finnas hos den gamle medicinprofessorn Tibblins uppdelning av Hälsa i två dimensioner.

                           Må Bra

Sjuk…………………..…………….Frisk

                           Må dåligt

Vi har människor i alla fyra kvadranterna och mest intressant är första och fjärde kvadranter. Det finns människor som är sjuka och mår bra och det finns friska människor som mår dåligt.

Sjukskriven

Kriteriet för att bli sjukskriven är att man är ”arbetsoförmögen”. Vi har hundratusentals sjuka människor i Sverige som mår bra och är helt arbetsförmögna (t.ex diabetiker) och vi har massor av människor som är friska men mår så dåligt att man är arbetsoförmögen (kvadrant 4). Hela 70-80% av alla sjukskrivningar beror inte på sjukdom utan på att man mår dåligt.

Relationer, arbete och hälsa

Otaliga studier har visat de goda nätverkens betydelse för hälsan. Det idag så omskrivna singellivet kan för många verka attraktivt men studier pekar både på sämre hälsa och kortare livslängd. När det gäller arbetet har man mest tittat på ”hälsoekonomiska” aspekter, dvs vilka företagsmässiga fördelar som det innebär att ha en god hälsonivå hos de anställda. Det omvända, vad arbetet betyder för hälsan, är mindre undersökt men lika viktigt.

Declineteorin

Det har länge varit känt att funktionerna hos många människor snabbt försämras efter pensionering. Dödligheten ökar signifikant året efter pensioneringen och människor utan bestämd pensionsålder (fria yrken) lever längre. Declineteori, som har varit den förhärskande i mer än 100 år, har bl.a. påstått att när hjärnan utvecklasts till fullo i slutet av tonåren så börjar hjärncellerna försvinna.

Experter som tror annorlunda

Per Leissner, överläkare från Örebro, har gått emot declineteorin. Det har också Peter Eriksson från Sahlgrenska i Göteborg. För några år sedan visade han att hjärnan kan fortsätta att utvecklas livet ut. Bevisen gjorde att forskare och experter runtom i världen ändrade uppfattning.

Seniorprojekt

Hjärnan och det goda åldrandet, visade hur hjärnceller/synapser kan nybildas livet igenom men också hur de snabbt försvinner om de inte används. Den försämring av funktioner och hälsa som ofta inträder i samband med pensionering kunde bero på: 1. ”Missionstanken” går ner. Känslan av att inte vara viktig, att inte behövas 2. Nätverket (arbetskamrater m.fl.) minskar i antal 3. Identiteten förändras. Vem är jag nu, när jag inte längre har detta yrke?

Nya utmaningar

Ska vi leva länge och ha god hälsa blir det därför viktigt att ersätta det som försvinner med nya uppgifter och utmaningar. I ”åldersrasismens” Sverige (-vid 33 är man passé, vid 45 kan man hälsa hem, sjöng Hasse och Tage) söker sig en del pensionärer till Asien, där man har en helt annan syn på ålderdomen. Förre premiärministern i Malaysia, Mohammed, startade ett silver grey hair project där man ville locka pensionärer med nyttiga kunskaper och erfarenheter att bosätta sig i Malaysia. - Vi arbetar för att man i Thailand ska ta samma initiativ, säger Lars-Eric

Utbildnigar inom hälsovården

På Örebro universitet finns en utbildning som bygger på utvecklingsmodellen och där mental träning är en viktig del. Utbildningen har funnits i två decennier (120 poäng-numera 180 ”Bolognapoäng”) leder fram till yrket Hälsoutvecklare. På Center of Excellence Training utanför Ban Phe är excellence målet uppdelat i Hälsa – Idrott – Arbete – Relationer – Ledarskap. De metoder som används för att nå excellence är Mental Träning, Coaching, NLP och en form av Självhypnos som vi kallar för ”Utvecklingshypnos”.

Faktaruta

Seniorprojektet utvecklades i samarbete mellan Lars-Eic Uneståhl och Peter Eriksson

Besök gärna www.slh.nu för mer läsning och info

Read 683 times

Antal besökare

I dag202
Månaden20409
Totalt1797822

Copyright

Copyright © 2004 - 2020 Thailandsposten. All rights reserved.
Content can be used on other websites only with source reference.
Texter och bilder kan användas på andra websiter under förutsttning att källan anges.

Till sidans start
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework